Maturitní zkoušky 2024

Obecné informace o společné i profilové části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 2024.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Společná (státní) část

 • dva povinné didaktické testy (tyto jsou jednotně zadávány a centrálně vyhodnocovány):
  • Český jazyk a literatura (didaktický test trvá 85 minut)
  • Cizí jazyk nebo matematika (didaktický test z cizího jazyka trvá 100 minut, z matematiky 120 minut)
 • nejvýše 2 předměty nepovinně z nabídky (opět formou didaktického testu):
  • cizí jazyk – jiný než v povinné zkoušce
  • matematika
  • matematika rozšiřující (didaktický test trvá 150 minut)
 • Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek je možno vybrat z těchto jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský a ruský.

Profilová (školní) část

 • Student si vybere z nabídky předmětů vypsané ředitelem školy (pro jednotlivé obory - viz. níže).
 • Seznam literárních děl a kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury (viz. soubor Maturitní seznam literatury GYOA 23-24 níže)

Nejdůležitější termíny maturitní zkoušky

1. 12. 2023nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy
31. 3. 2024termín pro odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z českého jazyka a literatury
31. 3. 2024Termín pro odevzdání písemné žádosti řediteli školy o nahrazení zkoušky (UZ a PP) z cizího jazyka uznaným certifikátem
duben 2024písemné práce z českého jazyka a literatury
duben 2024písemné práce z anglického jazyka a další cizí jazyk
duben 2024praktická zkouška - obor obchodní akademie i ekonomické lyceum
2. - 6. 5. 2024didaktické testy M, ČJ, cizí jazyk
od 16. 5. 2024ústní zkoušky profilové části maturit před zkušební komisí
Gymnázium
TŘÍDA 4.Abude stanoveno
TŘÍDA 4.Bbude stanoveno
TŘÍDA OKTÁVAbude stanoveno
Obchodní akademie
TŘÍDA 4ABbude stanoveno
TŘÍDA 4Lbude stanoveno


Důležité odkazy

 • Stránky věnované státní maturitě – zde jsou zveřejněny aktuální katalogy požadavků z jednotlivých předmětů http://maturita.cermat.cz.
 • Ilustrační testy a zadání z minulých ročníku maturitní zkoušky ZDE.
 • Informace o harmonogramu maturitní zkoušky (včetně termínů předání výsledků) jsou uvedeny v maturitním kalendáři.

Soubory ke stažení: