Maturitní zkoušky 2023

Obecné informace o společné i profilové části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 2023.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Společná (státní) část

 • dva povinné didaktické testy (tyto jsou jednotně zadávány a centrálně vyhodnocovány):
  • Český jazyk a literatura (didaktický test trvá 75 minut)
  • Cizí jazyk nebo matematika (didaktický test z cizího jazyka trvá 100 minut, z matematiky 120 minut)
 • nejvýše 2 předměty nepovinně z nabídky (opět formou didaktického testu):
  • cizí jazyk – jiný než v povinné zkoušce
  • matematika
  • matematika rozšiřující (didaktický test trvá 150 minut)
 • Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek je možno vybrat z těchto jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský a ruský.

Profilová (školní) část

 • Student si vybere z nabídky předmětů vypsané ředitelem školy (pro jednotlivé obory - viz. níže).
 • Seznam literárních děl a kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury (viz. soubor Maturitní seznam literatury GYOA 21-22 níže)

Nejdůležitější termíny maturitní zkoušky

1. 12. 2022nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy
31. 3. 2023termín pro odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z českého jazyka a literatury
písemné práce z českého jazyka a literatury
písemné práce z cizího jazyka
praktická zkouška - obor obchodní akademie
praktická zkouška - obor ekonomické lyceum
didaktický test společné části
didaktický test společné části
didaktický test společné části
od 16.5.2023ústní zkoušky profilové části maturit před zkušební komisí (dle rozpisů pro jednotlivé třídy)
Gymnázium
TŘÍDA 4.A
TŘÍDA OKTÁVA
TŘÍDA 4.B
Obchodní akademie
TŘÍDA 4AB
TŘÍDA 4L


Důležité odkazy

 • Stránky věnované státní maturitě – zde jsou zveřejněny aktuální katalogy požadavků z jednotlivých předmětů http://maturita.cermat.cz.
 • Centrum pro reformu maturitní zkoušky (Cermat) – http://www.cer­mat.cz.
 • Ilustrační testy a zadání z minulých ročníku maturitní zkoušky ZDE.

Soubory ke stažení: