Maturitní zkoušky 2021 - aktuální informace

Obecné informace o společné i profilové části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 2021.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Maturitní kalendář 2021 - termíny vyhlášené MŠMT – ZDE.

Společná (státní) část:

 • dva povinné didaktické testy (tyto jsou jednotně zadávány a centrálně vyhodnocovány):
  • Český jazyk a literatura (didaktický test trvá - prodloužení ze 75 minut na 85 minut)
  • Cizí jazyk nebo matematika (didaktický test z cizího jazyka trvá - prodloužení ze 100 minut na 110 minut (k prodloužení dojde u části čtení a jazyková kompetence), z matematiky - prodloužení ze 120 minut na 135 minut)

Profilová (školní) část:

 • Student si vybere z nabídky předmětů vypsané ředitelem školy (pro jednotlivé obory - viz. níže … nabídka z října 2020).
 • Seznam literárních děl a kriéria pro sestavení vlastního seznamu literálních děl žákem pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury (viz. soubor Maturitní seznam literatury GYOA 2021 níže) ) – prodloužen termín odevzdání do 30.4.2021.

Aktuální změny a informace (březen/duben 2021):

 • Písemné práce z ČJ a cizích jazyků se nekonají.
 • Došlo k posunutí termínu didaktických testů společné části a zavedení mimořádného náhradního termínu pro didaktický test (viz tabulka termínů níže).
 • Ústní zkoušky z českého jazyka a cizího jazyka (ze kterého konal student DT) se stávají zkouškami nepovinnými – je na studentovi, zdali je konat bude nebo ne - je třeba se rozhodnout do 26.3.
 • Ústní zkoušky ze dvou povinných „školních“ předmětů a případně z nepovinného ČJ a cizího jazyka se konají v posunutém termínu od 1. 6. 2021 (přesné termíny jednotlivých tříd – viz níže).
 • Studenti, kteří si zvolili didaktický test z matematiky a také ve „školní“ části zkoušku z cizího jazyka, tuto ústní zkoušku konají.
 • Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021 bude studentům vydáno takto. Pro třídy gymnázia ve středu 19. 5. a pro třídy obchodní akademie ve čtvrtek 20. 5. 2021. (třídy gymnázia mají ve čt 20. a pá 21.5. volno k přípravě na maturitu, třídy obchodní akademie mají v pátek 21.5. volno k přípravě na maturitu)

Další informace z konce dubna 2021:

 • Všichni letošní maturanti mají - pouze z didaktického testu - navíc jeden opravný termín (celkem tedy 4 pokusy, 1 řádný a 3 opravné). A všichni maturanti mohou využít pro opravu didaktického testu mimořádného termínu ve dnech 7. - 9. července. Tzn. každý, kdo neuspěje u didaktického testu nebo se jej nebude moci ze zdravotních důvodů (jakýchkoliv, nejen Covid) zúčastnit.
 • Pouze pro maturanty z OA – jeden opravný termín navíc mají maturanti i z praktické maturitní zkoušky z ekonomických předmětů. Tzn. každý, kdo ve dnech 11. nebo 12.5. u praktické zkoušky neuspěje nebo se ji nebude moci ze zdravotních důvodů zúčastnit (jakýchkoliv, nejen Covid) má nárok na jeden opravný termín navíc. Jeho datum určí ředitel školy až po praktické maturitě (do 31. 5.).
 • U ústních maturitních zkoušek se nic nemění, tzn. zde maturanti nemají žádný opravný pokus navíc a ani mimořádný termín.
 • Stále není stanoven u maturitních ročníků datum návratu studentů do školy k prezenční výuce, doporučujeme proto maturantům využívat skupinových (nutné testy) nebo individuálních konzultací (bez testů).


Nejdůležitější termíny maturitní zkoušky:

1. prosinec 2020nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy
31. 3. 2021termín pro odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z českého jazyka a literatury
duben 2021písemné práce z českého jazyka a literatury
duben 2021písemné práce z cizího jazyka
11. a 12. 5. 2021praktická zkouška (týká se pouze oboru obchodní akademie - 12.5. a oboru ekonomické lyceum - 11.5.) – v pondělí 10.5. (respektive úterý 11.5.) má příslušná třída ředitelský den volna k přípravě na praktickou maturitu
24. 5. 2021didaktický test z M (8:00) nebo AJ (13:30)
25. 5. 2021didaktický test z ČJL (8:00)
26. 5. 2021didaktický test z M rozšiřující (8:00) nebo NJ a ŠJ (13:00)
út 1. – pá 4. 6.ústní zkoušky GY 4.B
po 7. – st 9. 6.ústní zkoušky GY OKTÁVA
po 7. – čt 10. 6.ústní zkoušky GY 4.A
út 1. – pá 4. 6.ústní zkoušky OA 4.AB
po 7. – st 9. 6.ústní zkoušky OA 4.L
7. 6. 2021Cermat zveřejní výsledky didaktických testů
út 15. 6. 2021OA – aula, slavnostní předávání maturitních vysvědčení: 15:00 – 4.AB, 16:00 – 4.L
st 16. 6. 2021GY – aula, slavnostní předávání maturitních vysvědčení: 15:00 – oktáva, 16:00 – 4.A, 17:00 – 4.B
7., 8. a 9. července 2021mimořádný termín didaktických testů, který je určen pouze pro žáky, kteří se z důvodu karantény/nemoci COVID-19 nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT ve dnech 24.-26.5.


Důležité odkazy:

 • Stránky věnované státní maturitě – zde jsou zveřejněny aktuální katalogy požadavků z jednotlivých předmětů http://maturita.cermat.cz.
 • Centrum pro reformu maturitní zkoušky (Cermat) – http://www.cer­mat.cz.
 • Ilustrační testy a zadání z minulých ročníku maturitní zkoušky ZDE.

Soubory ke stažení: