Maturitní zkoušky

Níže jsou zveřejněny soubory s termíny ústních zkoušek společné části a termíny zkoušek profilové části. Dále jsou také zveřejněny seznamy s členy maturitních zkušebních komisí.

Obecné informace o společné i profilové části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 2019.

Model maturitní zkoušky zůstává pro školní rok 2018/2019 obdobný jako v minulých letech (viz. soubor Model maturitní zkoušky 2017 - novinky a změny jsou zdůrazněny níže).

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Společná (státní) část – dvě povinné zkoušky:

 • Český jazyk
 • Cizí jazyk nebo matematika
  • student si dále může zvolit až 2 nepovinné zkoušky.

Státní seznam literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z českého jazyka a literatury s komentářem ZDE.
Školní seznam literárních děl ke státní maturitní zkoušce (viz. soubor Maturitní seznam literatury GYOA 2019 níže).

Nejdůležitější termíny společné (státní) části maturitní zkoušky:

3. prosinec 2018nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy
31. 3. 2019termín pro odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z českého jazyka a literatury
10. a 11. 4. 2019písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (konkrétní schéma určí MŠMT do 15. 1. 2019)
2. 5.-9. 5. 2019didaktické testy společné části (konkrétní schéma určí MŠMT do 15. 1. 2019)
16.-31. 5. 2019ústní zkoušky obou částí maturit před zkušební komisí (dle rozpisu pro jednotlivé třídy - bude určen v únoru 2019)
 • Jednotné zkušební schéma, ve kterém budou konkrétní termíny zkoušek, bude zveřejněno do 15.1.2019.
 • Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2018/2019 a přihlašování žáků (viz soubor Maturitni_zpravodaj_47_18.pdf )

Profilová (školní) část – dvě povinné zkoušky:

 • Student si vybere z nabídky předmětů vypsané ředitelem školy (viz. jednotlivé obory níže).

Důležité odkazy:

 • Stránky věnované státní maturitě – zde jsou zveřejněny aktuální katalogy požadavků z jednotlivých předmětů http://www.no­vamaturita.cz.
 • Centrum pro reformu maturitní zkoušky (Cermat) – http://www.cer­mat.cz.
 • Maturitní zpravodaje jsou postupně zveřejňovány ZDE.
 • Ilustrační testy a zadání z posledního ročníku maturitní zkoušky ZDE.

Soubory ke stažení: