Maturitní zkoušky 2023

Obecné informace o společné i profilové části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 2023.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Společná (státní) část

 • dva povinné didaktické testy (tyto jsou jednotně zadávány a centrálně vyhodnocovány):
  • Český jazyk a literatura (didaktický test trvá 85 minut)
  • Cizí jazyk nebo matematika (didaktický test z cizího jazyka trvá 100 minut, z matematiky 120 minut)
 • nejvýše 2 předměty nepovinně z nabídky (opět formou didaktického testu):
  • cizí jazyk – jiný než v povinné zkoušce
  • matematika
  • matematika rozšiřující (didaktický test trvá 150 minut)
 • Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek je možno vybrat z těchto jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský a ruský.

Profilová (školní) část

 • Student si vybere z nabídky předmětů vypsané ředitelem školy (pro jednotlivé obory - viz. níže).
 • Seznam literárních děl a kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury (viz. soubor Maturitní seznam literatury GYOA 22-23 níže)

Nejdůležitější termíny maturitní zkoušky

1. 12. 2022nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy
31. 3. 2023termín pro odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z českého jazyka a literatury
11. 4. 2023písemné práce z českého jazyka a literatury 8:30
19. 4. 2023písemné práce z anglického jazyka 8:30; další cizí jazyk 12:00
27. 4. 2023praktická zkouška - obor obchodní akademie i ekonomické lyceum
2. 5. 2023didaktické testy: matematika 8:00; anglický jazyk 13:30
3. 5. 2023didaktické testy: český jazyk 8:00
od 16. 5. 2023ústní zkoušky profilové části maturit před zkušební komisí
Gymnázium
TŘÍDA 4.A16.5. - 19. 5.
TŘÍDA 4.B16.5. - 19. 5.
TŘÍDA OKTÁVA22.5. - 25. 5.
Obchodní akademie
TŘÍDA 4AB16.5. - 19. 5.
TŘÍDA 4L16.5. - 19. 5.


Důležité odkazy

 • Stránky věnované státní maturitě – zde jsou zveřejněny aktuální katalogy požadavků z jednotlivých předmětů http://maturita.cermat.cz.
 • Centrum pro reformu maturitní zkoušky (Cermat) – http://www.cer­mat.cz.
 • Ilustrační testy a zadání z minulých ročníku maturitní zkoušky ZDE.
 • Informace o harmonogramu maturitní zkoušky (včetně termínů předání výsledků) jsou uvedeny v maturitním kalendáři.

Soubory ke stažení: