Maturitní zkoušky 2024

Obecné informace o společné i profilové části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 2024.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Společná (státní) část

 • dva povinné didaktické testy (tyto jsou jednotně zadávány a centrálně vyhodnocovány):
  • Český jazyk a literatura (didaktický test trvá 85 minut)
  • Cizí jazyk nebo matematika (didaktický test z cizího jazyka trvá 40 minut poslech a 70 minut čtení, z matematiky 135 minut)
 • nejvýše 2 předměty nepovinně z nabídky (opět formou didaktického testu):
  • cizí jazyk – jiný než v povinné zkoušce
  • matematika
  • matematika rozšiřující (didaktický test trvá 150 minut)
 • Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek je možno vybrat z těchto jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský a ruský.

Profilová (školní) část

 • Student si vybere z nabídky předmětů vypsané ředitelem školy (pro jednotlivé obory - viz. níže).
 • Seznam literárních děl a kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury (viz. soubor Maturitní seznam literatury GYOA 23-24 níže)

Nejdůležitější termíny maturitní zkoušky

1. 12. 2023nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy
31. 3. 2024termín pro odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z českého jazyka a literatury
31. 3. 2024Termín pro odevzdání písemné žádosti řediteli školy o nahrazení zkoušky (UZ a PP) z cizího jazyka uznaným certifikátem
9. 4. 2024písemné práce z českého jazyka a literatury
10. 4. 2024písemné práce z anglického jazyka a další cizí jazyk
25. 4. 2024praktická zkouška - obor obchodní akademie i ekonomické lyceum
2. 5. 2024didaktický test z M - 8:00, AJ - 13:30
3. 5. 2024didaktický test z ČJ - 8:00
6. 5. 2024didaktický test z M (rozšiřující) - 8:00, didaktický test z FJ, NJ, RJ, ŠJ - 13:00
od 16. 5. 2024ústní zkoušky profilové části maturit před zkušební komisí
Gymnázium
TŘÍDA 4.Ačtvrtek 16. 5. - úterý 21. 5. 2024
TŘÍDA 4.Bpondělí 20. 5. - pátek 24. 5. 2024
TŘÍDA OKTÁVAstředa 22. 5. - pátek 24. 5. 2024
Obchodní akademie
TŘÍDA 4ABpondělí 20. 5. - čtvrtek 23. 5. 2024
TŘÍDA 4Lpondělí 20. 5. - čtvrtek 23. 5. 2024


Důležité odkazy

 • Stránky věnované státní maturitě – zde jsou zveřejněny aktuální katalogy požadavků z jednotlivých předmětů http://maturita.cermat.cz.
 • Ilustrační testy a zadání z minulých ročníku maturitní zkoušky ZDE.
 • Informace o harmonogramu maturitní zkoušky (včetně termínů předání výsledků) jsou uvedeny v maturitním kalendáři.

Soubory ke stažení: