Nacházíte se:

Nabídka předmětů a maturitní témata profilových zkoušek - obor Gymnázium

Ústní část maturitní zkoušky.

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019

V souladu s § 79 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon) určuji nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v školním roce 2018/2019, pro obory vzdělávání: 79-41-K/81 gymnázium; 79-41-K/41 gymnázium

1. Profilová část maturitní zkoušky zahrnuje dvě povinné zkoušky.

 • Předměty:
  • Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Základy společenských věd, Dějepis, Zeměpis, Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Informatika a výpočetní technika
 • Forma maturitní zkoušky: ústní před zkušební maturitní komisí.
  • 15 min. příprava
  • 15 min. vlastní zkoušení
 • Pravidla:
  • pokud žák ve společné části maturitní zkoušky nekonal zkoušku cizího jazyka, musí ji vykonat v profilové části
  • pokud žák ve společné části maturitní zkoušku z cizího jazyka konal, pak v profilové části je možná zkouška pouze z jiného cizího jazyka
  • žák nemůže konat v profilové části zkoušku z předmětu, ze kteréhokonal zkoušku ve společné části maturitní zkoušky

2. Nepovinné zkoušky profilové části.

 • Žák může konat v rámci profilové části maturitní zkoušky nejvýše dvě nepovinné zkoušky. Tyto dvě zkoušky může volit z této nabídky:
 • Předměty:
  • Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Základy společenských věd, Dějepis, Zeměpis, Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Informatika a výpočetní technika
 • Forma maturitní zkoušky: ústní před zkušební maturitní komisí.
  • 15 min. příprava
  • 15 min. vlastní zkoušení
 • Pravidla:
  • Zvolené nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce k maturitní zkoušce. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

Nepovinná - Výběrová zkouška „MATEMATIKA +“

 • Forma maturitní zkoušky:Výběrová zkouška ze středoškolské matematiky vyhlášená MŠMT. Realizací zkoušky pověřuje ministerstvo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
 • „MATEMATIKA+“ se koná formou didaktického testu v délce trvání 150 minut. Vědomosti a dovednosti, jež jsou ověřovány při zkoušce, jsou stanoveny v katalogu požadavků, který je zveřejněn na www.novamaturita.cz . (Termín zkoušky bude stanoven v rozmezí 2. 5. - 10. 5. 2019, zkouška proběhne ve spádové škole, student se přihlašuje sám, prostřednictvím portálu CERTIS)

V Pelhřimově dne 27. 9. 2018

Mgr. Aleš Petrák

ředitel školy

Soubory ke stažení: