Nacházíte se:

Nabídka předmětů a maturitní témata profilových zkoušek - obor Gymnázium

Ústní část maturitní zkoušky.

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v školním roce 2023/2024

V souladu s § 79 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon) určuji nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v školním roce 2021/2022, pro obory vzdělávání:

 • 79-41-K/81 gymnázium
 • 79-41-K/41 gymnázium
 1. Povinné zkoušky profilové části:

  1. Student, který si ve společné části zvolil matematiku, skládá zkoušku ze tří předmětů povinně:

   1. český jazyk a literatura (písemná práce + ústní zkouška)
   2. cizí jazyk (písemná práce + ústní zkouška)
   3. povinně volitelný předmět z níže uvedené nabídky volitelných předmětů (ústní zkouška před maturitní komisí, v případě cizího jazyka je povinnou součástí písemná práce)
  2. Student, který si ve společné části zvolil cizí jazyk, skládá zkoušku ze čtyř předmětů povinně:

   1. český jazyk a literatura (písemná práce + ústní zkouška)
   2. cizí jazyk (písemná práce + ústní zkouška)
   3. první povinně volitelný předmět z níže uvedené nabídky volitelných předmětů (ústní zkouška před maturitní komisí, v případě cizího jazyka je povinnou součástí písemná práce)
   4. druhý povinně volitelný předmět z níže uvedené nabídky volitelných předmětů (ústní zkouška před maturitní komisí)

   Poznámka: Student si může v rámci povinných předmětů zvolit maximálně dva cizí jazyky. Další cizí jazyk si může zvolit jako nepovinný předmět.

  Nabídka volitelných předmětů:
  Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Španělský jazyk, Ruský jazyk, Základy společenských věd, Dějepis, Zeměpis, Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Informatika a výpočetní technika

  Forma maturitní zkoušky:

  • Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury:
   • Délka konání písemné práce je 135 minut včetně času na volbu zadání. Minimální rozsah je 250 slov, maximální není stanoven.
   • Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí:
    • 20 min. příprava
    • 15 min. vlastní zkoušení
  • Maturitní zkouška z cizího jazyka:
   • Délka konání písemné práce je 90 minut včetně času na volbu zadání. Minimální rozsah je 200 slov, doporučený maximální rozsah je 300 slov.
   • Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí:
    • 15 min. příprava
    • 15 min. vlastní zkoušení
  • Maturitní zkouška z ostatních předmětů z volitelné nabídky:
   • Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí:
    • 15 min. příprava
    • 15 min. vlastní zkoušení
 2. Nepovinné zkoušky profilové části.

  Student může konat v rámci profilové části maturitní zkoušky nejvýše dvě nepovinné zkoušky. Student nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného předmětu, z kterého koná zkoušku povinnou. Tyto dvě zkoušky může volit z této nabídky:

  Nabídka předmětů:
  Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Španělský jazyk, Ruský jazyk, Základy společenských věd, Dějepis, Zeměpis, Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Informatika a výpočetní technika

  Forma maturitní zkoušky:
  Platí stejná pravidla jako u povinných zkoušek

 3. Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem).

  Studenti, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky (tedy v případě 1.2.), mají možnost nahradit jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem (viz seznam standardizovaných jazykových zkoušek – „č. j. MSMT-4739/2023-1“). Nahradit lze tedy i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však student koná vždy.

  Analogicky lze nahradit jednu nepovinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka.

  Pro jarní zkušební období podává student řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 31. března 2024.

V Pelhřimově dne 30.9. 2023

Mgr. Aleš Petrák

ředitel školy

Soubory ke stažení: