Nacházíte se:

Nabídka předmětů a maturitní témata profilových zkoušek - obor Obchodní akademie

Ústní část maturitní zkoušky.

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

V souladu s § 79 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění byla určena nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky následovně:

Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie

Povinné zkoušky

Povinná zkouškaPředmět / soubor předmětůForma
1.Ekonomikaústní zkouška před zkušební maturitní komisí
2.Účetnictvíústní zkouška před zkušební maturitní komisí
3.Žák volí jeden z těchto předmětů:
- praktická odborná částpraktická zkouška
- maturitní práceobhajoba maturitní práce před zkušení maturitní komisí

Nabídka nepovinných zkoušek
(žák může volit maximálně dvě zkoušky)

Nepovinná zkouškaPředmět / soubor předmětůForma
1.Cizí jazyk1)ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
2.Matematika2)ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

1) žák si musí zvolit jiný jazyk než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné části
2) pouze pokud si žák předmět nezvolil jako povinnou zkoušku společné část

Soubory ke stažení: