Nacházíte se:

Nabídka předmětů a maturitní témata profilových zkoušek - obor Ekonomické lyceum

Ústní část maturitní zkoušky.

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

V souladu s § 79 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění byla určena nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky následovně:

Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Povinné zkoušky

Povinná zkouškaPředmět / soubor předmětůForma
1.Teoretická odborná částústní zkouška před zkušební maturitní komisí
2.Žák volí jeden z těchto předmětů:
- cizí jazyk1)ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
- matematika2)ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
- dějepisústní zkouška před zkušební maturitní komisí
- zeměpisústní zkouška před zkušební maturitní komisí
3.Žák volí jeden z těchto předmětů:
- praktická odborná částpraktická zkouška
- maturitní práceobhajoba maturitní práce před zkušení maturitní komisí

1) žák si musí zvolit jiný jazyk než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné části
2) pouze pokud si žák předmět nezvolil jako povinnou zkoušku společné části

Nabídka nepovinných zkoušek
(žák může volit maximálně dvě zkoušky)

Nepovinná zkouškaPředmět / soubor předmětůForma
1.Cizí jazyk1)ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
2.Matematika2)ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
3.Dějepis3)ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
4.Zeměpis3)ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

1) žák si musí zvolit jiný jazyk než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné části nebo profilové části
2) pouze pokud si žák předmět nezvolil jako povinnou zkoušku společné části nebo profilové části
3) pouze pokud si žák předmět nezvolil jako povinnou zkoušku společné části

Soubory ke stažení: