Nacházíte se:

Nabídka předmětů a maturitní témata profilových zkoušek - obor Ekonomické lyceum

Ústní část maturitní zkoušky.

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024

V souladu s § 79 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění byla určena nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky následovně:

Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Povinné zkoušky

Povinná zkouškaPředmět / soubor předmětůForma
1.Český jazyk a literaturaústní zkouška před zkušební maturitní komisí
písemná práce
2.Cizí jazyk1)ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
písemná práce
3.Teoretická odborná částústní zkouška před zkušební maturitní komisí
4.Žák volí jeden z těchto předmětů:
- cizí jazyk2)ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
- dějepisústní zkouška před zkušební maturitní komisí
- matematika3)ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
- sociální činnostústní zkouška před zkušební maturitní komisí
- základy společenských vědústní zkouška před zkušební maturitní komisí
- zeměpisústní zkouška před zkušební maturitní komisí
- informační technologieústní zkouška před zkušební maturitní komisí
- biologieústní zkouška před zkušební maturitní komisí
5.Žák volí jeden z těchto předmětů:
- praktická odborná částpraktická zkouška (300 minut)
- maturitní práceobhajoba maturitní práce před zkušení maturitní komisí

1) pouze pokud si žák didaktický test z cizího jazyka zvolí jako povinnou zkoušku společné části
2) žák si musí zvolit jiný jazyk než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné části
3) pouze pokud si žák předmět nezvolil jako povinnou zkoušku společné části

Forma maturitní zkoušky:

 • Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury:
  • Délka konání písemné práce je 120 minut včetně času na volbu zadání. Minimální rozsah je 250 slov, maximální není stanoven.
  • Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí:
   • 20 minut příprava
   • 15 minut vlastní zkoušení
 • Maturitní zkouška z cizího jazyka:
  • Délka konání písemné práce je 70 minut včetně času na volbu zadání. Minimální rozsah je 200 slov, doporučený maximální rozsah je 300 slov.
  • Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí:
   • 20 minut příprava
   • 15 minut vlastní zkoušení
 • Maturitní zkouška z ostatních předmětů:
  • Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí:
   • 15 minut příprava
   • 15 minut vlastní zkoušení

Nabídka nepovinných zkoušek

(žák může volit maximálně dvě zkoušky)

Nepovinná zkouškaPředmět / soubor předmětůForma
1.Cizí jazyk1)ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
2.Matematika2)ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
3.Dějepis3)ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
4.Zeměpis3)ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

1) žák si musí zvolit jiný jazyk než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné části nebo profilové části
2) pouze pokud si žák předmět nezvolil jako povinnou zkoušku společné části nebo profilové části
3) pouze pokud si žák předmět nezvolil jako povinnou zkoušku společné části

Forma maturitní zkoušky:
Platí stejná pravidla jako u povinných zkoušek.

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem)

Studenti, mají možnost nahradit jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem (viz seznam standardizovaných jazykových zkoušek - Č. j. MSMT-6766/2021-1). Nahradit lze tedy i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však student koná vždy.

Analogicky lze nahradit jednu nepovinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka.

Pro jarní zkušební období podává student řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 31. března 2024.

V Pelhřimově dne 25.09.2023

Mgr. Aleš Petrák

Soubory ke stažení: