Obor Obchodní akademie

Proč studovat obor Obchodní akademie?

 • Chcete být úspěšní na trhu práce? Ekonomická, finanční, počítačová gramotnost a jazyková vybavenost jsou v dnešní době základním stavebním kamenem pro úspěch ve všech povoláních.
 • Chcete se při studiu specializovat? Obor obchodní akademie nabízí možnost výběru od druhého ročníku 2 zaměření:
  • PODNIKÁNÍ A VEŘEJNÁ SPRÁVA.

   Získáte hlubší znalosti z oblasti vedení podnikatelské agendy, daňového a veřejného práva a další dovednosti přibližující se reálné praxi. Obor je vhodný i pro ty, které láká práce nadnárodního charakteru, jakou nabízejí instituce Evropské unie. Připravíme Vás i na obecnou část úřednické zkoušky tak, aby se absolvent uplatnili v rámci působnosti orgánů státní správy a samosprávy.
  • MULTIMÉDIA.

   V oblasti multimédií se budete zabývat editací textů, animací, videa, navrhovat a vytvářet vlastní produkty z 3D tiskárny. Naučíte se vytvářet internetovou reklamu, e-shop, vlastní webové stránky, využívat nástroje podpory prodeje na internetu a sociálních sítích.

 • Proč ekonomické vzdělání?
  • Protože je předpokladem pro profesní uplatnění ve všech odvětvích státní i soukromé sféry, zejména na pozicích středního managementu.
  • Pro práci úředního referenta je nezbytná dovednost zpracování právních písemností. Naučíte se provádět šetření, rozbory činností, výpočty a stanovování poplatků, zpracovávat podklady pro statistiky.
  • Připravíte se na rozvoj vlastních podnikatelských aktivit. Ujdete dlouhou cestu od nápadu na podnikání a jeho realizaci, založení živnosti či společnosti, přes evidenci podnikatelské činnosti, výpočet daní, až k finanční analýze vašeho podnikání. Budete si tak vědět rady s „papírováním“ a právními předpisy v praxi, můžete rozjet podnikání při studiu na vysoké škole.
 • Chcete umět využívat informační technologie pro svůj profesní i osobní život? Významná část výuky je zaměřena na ICT. Samotná výuka neprobíhá pouze v předmětu informační technologie, ale v mnoha dalších, například v předmětu písemná a elektronická komunikace, účetnictví, praxe, statistika, apod.
  • V oboru zaměřeném na podnikání a veřejnou správu se naučíte pracovat s počítačovými programy pro státní správu a samosprávu a s portálem státní správy.
  • V oboru zaměřeném na multimédia a počítačová bezpečnost je výuka ICT rozšířena o předměty multimediálního charakteru dále programování a webové aplikace, počítačová bezpečnost, informatika v praxi.
   Budete mít možnost složit zkoušky digitální gramotnosti ECDL, státní zkoušky z psaní na klávesnici, státní zkoušky ze zpracování textu.
 • Máte obavy z maturitních zkoušek? Nemusíte – my vás na ně připravíme a vy se připojíte k téměř 100 % našich úspěšných maturantů. Nebudete tedy v nelichotivých statistikách neúspěšných.
 • Přejete si dorozumět se v cizím jazyce? Chcete poznávat cizí země? Nabízíme poznávací a jazykové zájezdy do zemí, jejichž jazyky se budete učit – Anglie, Švýcarska, popř. Rakouska, Španělska.
 • Chcete získat všeobecný přehled? Výuka ve škole je zaměřena jak na odborné ekonomické předměty, tak na předměty všeobecně vzdělávající. Podívejte se na učební plány obou zaměření včetně nabídky volitelných a nepovinných předmětů ZDE.
 • Chcete být finančně gramotní? Chcete porozumět osobním financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích? Výuka vám umožní orientovat se v problematice osobních financí, naučíte se jak zabezpečit sebe a svou rodinu, aktivně vystupovat na finančním trhu.
 • Rádi soutěžíte? V rámci studia máte možnost účastnit se řady zajímavých soutěží a projektů, zejména odborných (z účetnictví, navrhování projektů financovaných EU, finanční gramotnosti, tvorby reklamy na veletrhu fiktivních firem), jazykových, matematických, zeměpisných aj.
 • Chcete mít čas i na své koníčky a volnočasové aktivity? Jsme škola s rozvrhem hodin koncipovaným bez pozdního odpoledního vyučování.
 • Chcete pokračovat ve studiu na vysoké škole? Obchodní akademie vám poskytne kvalitní vzdělání nejenom pro vysokoškolské studium ekonomického zaměření, ale i mnoha oborů dalších. Naši absolventi běžně studují právnické, pedagogické, žurnalistické a další fakulty, protože na naší škole získali i všeobecný rozhled.

Soubory ke stažení: