Obor Ekonomické lyceum

Proč studovat obor Ekonomické lyceum?

Obor v sobě kloubí ekonomické vzdělání se vzděláním všeobecným.

 • Chcete se při studiu specializovat? Obor ekonomické lyceum nabízí možnost výběru od druhého ročníku 2 zaměření:
  • SOCIÁLNÍ ČINNOST.

   Získáte potřebné vědomosti z pedagogiky, psychologie, orientaci v systému sociálních služeb, právního a ekonomického zabezpečení. Osvojíte si také různé výtvarné, hudební a pracovně terapeutické techniky, naučí se vytvářet a realizovat samostatně i v týmu volnočasové a výchovně-vzdělávací projekty.

  • CIZÍ JAZYKY.

   Získáte další jazykové kompetence studiem třetího cizího jazyka od druhého ročníku. Jazykové vzdělání je doplněno dalšími přírodovědnými, humanitními i odbornými ekonomickými předměty.

 • Chcete pomáhat lidem? Pokud Vám není lhostejný život lidí s hendikepem, lidí v sociální či hmotné nouzi, lidí v seniorském věku, pak právě pro Vás je určeno zaměření sociální činnost. Studenti absolvují v rámci této specializace blok odborných předmětů zaměřených na právo, správní rozhodování v sociální péči, sociální politiku a zabezpečení, sociální služby, pečovatelství.
 • Máte obavy z maturitních zkoušek? Nemusíte – my vás na ně připravíme a vy se připojíte k téměř 100 % našich úspěšných maturantů. Nebudete tedy v nelichotivých statistikách neúspěšných.
 • Chcete získat všeobecný přehled? Výuka ve škole je zaměřena jak na odborné ekonomické předměty, tak na předměty všeobecně vzdělávající. Podívejte se na učební plány obou zaměření včetně nabídky volitelných a nepovinných předmětů ZDE.
 • Přejete si dorozumět se v cizím jazyce? Chcete poznávat cizí země? Budete se učit angličtinu, němčinu a španělštinu, nabízíme poznávací a jazykové zájezdy do zemí, jejichž jazyky se budete učit – Anglie, Švýcarska, Španělska.
 • Chcete studovat vysokou školu? Absolvent oboru vzdělání ekonomické lyceum je připraven k dalšímu studiu, především na vysokých školách ekonomického a humanitního zaměření v České republice i v zahraničí. Naši absolventi se běžně uplatňují nejenom jako ekonomové, ale i jako novináři, učitelé různých předmětů na všech typech škol nebo právníci a nově se očekává jejich uplatnění v oblasti sociální.
 • Chcete být úspěšní na trhu práce? Ekonomická, finanční, počítačová, sociállní a komunikační gramotnost a jazyková vybavenost jsou v dnešní době základním stavebním kamenem pro úspěch ve všech povoláních.
 • Proč ekonomické vzdělání? Protože je předpokladem pro profesní uplatnění ve všech odvětvích státní i soukromé sféry, zejména na pozicích středního managementu.
 • Chcete být finančně gramotní? Chcete porozumět osobním financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích? Výuka vám umožní orientovat se v problematice osobních financí, naučíte se zabezpečit sebe a svou rodinu.
 • Chcete umět využívat informační technologie pro svůj profesní i osobní život? Významná část výuky je zaměřena na ICT. Samotná výuka neprobíhá pouze v předmětu informační technologie, ale v mnoha dalších, například v předmětu písemná a elektronická komunikace, právo, apod.
 • Rádi soutěžíte? V rámci studia máte možnost účastnit se řady zajímavých soutěží a projektů, zejména jazykových, matematických, zeměpisných aj.
 • Chcete mít čas i na své koníčky a volnočasové aktivity? Jsme škola s rozvrhem hodin koncipovaným bez pozdního odpoledního vyučování.

Soubory ke stažení: