Nacházíte se:

Informace, přípravné kurzy a kritéria přijetí

Níže naleznete informace k přípravným kurzům a kritéria přijímacího řízení.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro gymnaziální obory

Pro studenty z 9. tříd (nástup do 1. ročníku čtyřletého studia gymnázia):

Stejně jako v předchozích letech, připravujeme i letos bezplatné tréninkové kurzy Čj a M. Tyto kurzy povedou profesoři Čj a M z našeho gymnázia a soustředí se hlavně na zvládnutí úskalí při vyplňování testů. Účastníci budou dále také seznámeni s tím, co všechno se od zájemců o studium na našem gymnáziu očekává.

Kurzy pro deváťáky budou probíhat vždy ve středu, a to 1. a 15. února a 8. března 2023 (matematika) a 8. února, 1. a 15. března 2023 (český jazyk), vždy od 14:45. Tyto přípravné kurzy povedou profesoři Čj a M z našeho gymnázia. Budou na nich procvičovat různé testové úlohy odpovídající zadání přijímacích zkoušek. Účast na kurzech je zcela dobrovolná a v žádném případě není podmínkou podání přihlášky ke studiu.

Zájemci se mohou registrovat e-mailu: petrak@gyoa.cz. Registrovaným zájemců budeme rozesílat pozvánky.

Pro studenty z 5. tříd (nástup do primy osmiletého studia gymnázia):

Pro uchazeče z 5. tříd chystáme dvě akce:

  • Nejdříve jsme pro ně připravili informační odpoledne, a to ve středu 8. února od 14:30 do cca 17:00. V rámci něho proběhnou dva přibližně hodinové kurzy (nejdříve z matematiky a poté z českého jazyka). Tyto přípravné kurzy povedou profesoři Čj a M z našeho gymnázia. Budou na nich procvičovat různé testové úlohy odpovídající zadání přijímacích zkoušek.
  • Další týden – ve středu 15. 2. 2023 (již od 14:00) – zorganizujeme pro uchazeče z 5. tříd “přijímačky nanečisto“. Zde si účastníci vyzkouší skutečné vzorové testy z Čj (60 minut) a M (70 minut), které jim poté opravíme a hodnocení zašleme na jejich adresy. Tyto zkoušky budou simulovat skutečné přijímačky.
    Pro rodiče uchazečů chystáme ve stejný den pomoc s administrací a kontrolou přihlášek, rovněž jim na besedě s ředitelem školy (od cca 16:00) zodpovíme všechny dotazy ohledně přijímacích zkoušek.

Zájemci se mohou registrovat e-mailu: petrak@gyoa.cz.

Registrovaným zájemců budeme rozesílat pozvánky. Účast na kurzech je zcela dobrovolná a v žádném případě není podmínkou podání přihlášky ke studiu.

Kontakt pro dotazy: petrak@gyoa.cz, tel.: 565 301 941 nebo 774 691 018

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro obory obchodní akademie

  • 63-41-M/02 obchodní akademie
  • 78-42-M/02 ekonomické lyceum

Přípravné kurzy budou probíhat vždy ve středu od 14:45 hodin v těchto termínech:

Matematika1. 2. 202315. 2. 20238. 3. 2023
Český jazyk a literatura8. 2. 20231. 3. 202315. 3. 2023

Přípravné kurzy budou obsahovat cvičné přijímací zkoušky, jejich rozbor a další příklady a procvičování pro úspěšné zvládnutí „ostrých“ přijímacích zkoušek v dubnu. Registrovaným zájemců budeme rozesílat pozvánky. Účast na kurzech je zcela dobrovolná a v žádném případě není podmínkou podání přihlášky ke studiu.

Zájemci se mohou registrovat na e-mail maresova@gyoa.cz s uvedením jména a oboru, na který budou podávat přihlášku(y).

Kontakt pro dotazy: maresova@gyoa.cz, tel.: 565 301 729 nebo 728 989 998

VZOROVÉ ÚLOHY JSOU ZDE.

Kritéria přijímacího řízení

  1. Každý žák bude v daném termínu konat jednotný test z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA od společnosti Cermat (MŠMT) = organizace pověřená tvorbou, opravováním a hodnocením jednotných zkoušek (info zde .. http://www.cermat.cz ).
  2. Dalším kritériem budou body přidělené za prospěch na posledních třech vysvědčeních (1. pololetí 9. ročníku, obě pololetí 8. ročníku …… popřípadě 1. pololetí 5. ročníku, obě pololetí 4. ročníku)
  3. Pouze pro uchazeče o čtyřleté gymnázium budou ještě bonusové body: za vynikající prospěch a za umístění v okresním (krajském) kole vědomostních soutěží.

Přesné znění kritérií pro jednotlivé obory spolu s vyhlášením prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 23/24 je zveřejněno dne 31. 1. 2023. (viz následující odkazy).

Kritéria pro obor:Soubory ke stažení: