Zadání a vzorové úlohy k přijímačkám

Níže naleznete ostrá zadání, ilustrační testy i soubory vzorových úloh k přijímačkám do osmiletého studia na gymnáziu i do čtyřletého studia na gymnáziu nebo obchodní akademii.

Stejné testy ve formátu pdf naleznete také na stránkách Cermatu (https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/). Navíc tam mají aplikaci na online procvičování testů a úloh (https://procvicprijimacky.cermat.cz/).

Žáci 9. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů (prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store -podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách."

Viz přiložená infografika nebo APLIKACE ke stažení do mobilu/tabletu.