Informace, přípravné kurzy a kritéria přijetí

Níže naleznete informace k přípravným kurzům a kritéria přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení

 1. Každý žák bude v daném termínu konat jednotný test z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA od společnosti Cermat (MŠMT) = organizace pověřená tvorbou, opravováním a hodnocením jednotných zkoušek (info zde .. http://www.cermat.cz ).
 2. Dalším kritériem budou body přidělené za prospěch na posledních třech vysvědčeních (1. pololetí 9. ročníku, obě pololetí 8. ročníku …… popřípadě 1. pololetí 5. ročníku, obě pololetí 4. ročníku).

Přesné znění kritérií pro jednotlivé obory spolu s vyhlášením prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 24/25 je zveřejněno níže.

Kritéria jsou spolu s dalšími důležitými informacemi rovněž v elektronickém informačním systému DIPSY přístupném z adresy www.prihlaskynastredni.cz

Kritéria pro obor:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov bude stejně jako v loňském roce otevírat pro školní rok 2024/25 tyto třídy:

 • GYMNÁZIUM ‒ dvě třídy čtyřletého cyklu a jednu třídu cyklu osmiletého.
 • OBCHODNÍ AKADEMIE ‒ dvě třídy ekonomického lycea a jednu třídu obchodní akademie

Níže naleznete informace k přípravným kurzům.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro gymnaziální obory

Pro studenty z 9. tříd (nástup do 1. ročníku čtyřletého studia gymnázia):

 • Stejně jako v předchozích letech připravujeme i letos bezplatné tréninkové kurzy Čj a M. Tyto kurzy povedou učitelé Čj a M z našeho gymnázia a soustředí se hlavně na zvládnutí úskalí při vyplňování testů. Účastníci budou dále také seznámeni s tím, co všechno se od zájemců o studium na našem gymnáziu očekává.
 • Kurzy pro deváťáky budou probíhat vždy ve středu, a to 7. a 28. února a 13. března 2024 (český jazyk) a 21. února, 6. a 20. března. 2024 (matematika), vždy od 14:45. Tyto přípravné kurzy povedou učitelé Čj a M z našeho gymnázia. Budou na nich procvičovat různé testové úlohy odpovídající zadání přijímacích zkoušek. Účast na kurzech je zcela dobrovolná a v žádném případě není podmínkou podání přihlášky ke studiu.
 • Zájemci se mohou již teď registrovat na e-mailu: petrak@gyoa.cz. Registrovaným zájemců budeme rozesílat pozvánky. Účast na kurzech je zcela dobrovolná a v žádném případě není podmínkou podání přihlášky ke studiu.

Pro studenty z 5. tříd (nástup do primy osmiletého studia gymnázia):

 • Pro uchazeče z 5. tříd chystáme dvě akce:
  • Nejdříve jsme pro ně připravili informační odpoledne, a to již ve středu 24. ledna 2024 od 14:30 do cca 17:00. V rámci něho proběhnou dva přibližně hodinové kurzy (nejdříve z matematiky a poté z českého jazyka). Tyto přípravné kurzy povedou učitelé Čj a M z našeho gymnázia. Budou na nich procvičovat různé testové úlohy odpovídající zadání přijímacích zkoušek.
  • Za 14 dní poté – ve středu 7. 2. 2024 (již od 14:00) – zorganizujeme pro uchazeče z 5. tříd “přijímačky nanečisto“. Zde si účastníci vyzkouší skutečné vzorové testy z Čj (60 minut) a M (70 minut), které jim poté opravíme a hodnocení zašleme na jejich adresy. Tyto zkoušky budou simulovat skutečné přijímačky.
   Pro rodiče uchazečů chystáme ve stejný den pomoc s administrací a kontrolou přihlášek, rovněž jim na besedě s ředitelem školy (od cca 16:00) zodpovíme všechny dotazy ohledně přijímacích zkoušek.
 • Zájemci se mohou registrovat e-mailu: petrak@gyoa.cz.
 • Registrovaným zájemců budeme rozesílat pozvánky. Účast na kurzech je zcela dobrovolná a v žádném případě není podmínkou podání přihlášky ke studiu.
 • Pro rodiče uchazečů chystáme ve stejný den pomoc s administrací a kontrolou přihlášek, rovněž jim zodpovíme všechny dotazy ohledně přijímacích zkoušek.
 • Kontakt pro dotazy: petrak@gyoa.cz, tel.: 565 301 941 nebo 774 691 018

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro obory obchodní akademie

 • 63-41-M/02 obchodní akademie
 • 78-42-M/02 ekonomické lyceum
PředmětCvičný testZpětná vazba k cvičnému testuDalší cvičný test + zpětná vazba
Český jazyk07.02.202428.02.202413.03.2024
Matematika21.02.202406.03.202420.03.2024
 • Přípravné kurzy budou obsahovat cvičné přijímací zkoušky, jejich rozbor a další příklady a procvičování pro úspěšné zvládnutí „ostrých“ přijímacích zkoušek v dubnu. Registrovaným zájemců budeme rozesílat pozvánky. Účast na kurzech je zcela dobrovolná a v žádném případě není podmínkou podání přihlášky ke studiu.
 • Zájemci se mohou registrovat na e-mail maresova@gyoa.cz s uvedením jména a oboru, na který budou podávat přihlášku(y).
 • Kontakt pro dotazy: maresova@gyoa.cz, tel.: 565 301 729 nebo 728 989 998

VZOROVÉ ÚLOHY JSOU ZDE.

Soubory ke stažení: