Informace, přípravné kurzy a kritéria přijetí

Níže naleznete informace k přípravným kurzům a kritéria přijímacího řízení.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro gymnaziální obory

Pro studenty z 9. tříd (nástup do 1. ročníku čtyřletého studia gymnázia):

Stejně jako v předchozích letech, připravujeme i letos bezplatné tréninkové kurzy Čj a M. Tyto kurzy povedou profesoři Čj a M z našeho gymnázia a soustředí se hlavně na zvládnutí úskalí při vyplňování testů. Účastníci budou dále také seznámeni s tím, co všechno se od zájemců o studium na našem gymnáziu očekává.

Kurzy budou probíhat vždy ve středu, a to 31.1., 14. 2., 7. 3. 2017 (matematika) a 7. 2., 21. 3., 14. 3. 2017 (český jazyk), vždy od 15:00. Zájemci se mohou již teď registrovat na e-mailu: petrak@gyoa.cz. registrovaným zájemců budeme rozesílat pozvánky. Účast na kurzech je zcela dobrovolná a v žádném případě není podmínkou podání přihlášky ke studiu.

Pro studenty z 5. tříd (nástup do primy osmiletého studia gymnázia):

Pro uchazeče z 5. tříd i pro jejich rodiče chystáme ve středu 7.2. již od 14,30 přípravný kurz z Čj a M, který povedou profesoři Čj a M z našeho gymnázia. Na tomto kurzu budou procvičovat různé testové úlohy odpovídající zadání přijímacích zkoušek.

Další středu 14.2. od 14,30 pak uchazeče pozveme na “přijímačky nanečisto“. Zde si účastníci vyzkouší skutečné vzorové testy z Čj a M, které jim poté opravíme a hodnocení zašleme na jejich adresy.

Pro rodiče uchazečů chystáme ve stejný den pomoc s administrací a kontrolou přihlášek, rovněž jim zodpovíme všechny dotazy ohledně přijímacích zkoušek.

Kontakt pro dotazy: petrak@gyoa.cz, tel.: 565 301 941 nebo 774 691 018


Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro obory obchodní akademie

  • 63-41-M/02 obchodní akademie
  • 78-42-M/02 ekonomické lyceum

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám budou probíhat ve středu odpoledne od 14:45 h.

Matematika31.01.201814.02.201807.03.2018
Český jazyk07.02.201821.02.201814.03.2018

Přípravné kurzy budou obsahovat cvičné přijímací zkoušky, jejich rozbor a další příklady a procvičování pro úspěšné zvládnutí „ostrých“ přijímacích zkoušek v dubnu. Registrovaným zájemců budeme rozesílat pozvánky. Účast na kurzech je zcela dobrovolná a v žádném případě není podmínkou podání přihlášky ke studiu.

Zájemci se mohou registrovat na e-mail maresova@gyoa.cz s uvedením jména a oboru, na který budou podávat přihlášku(y).

Kontakt pro dotazy: maresova@gyoa.cz, tel.: 565 301 729 nebo 728 989 998

VZOROVÉ ÚLOHY JSOU ZDE.

Kritéria přijímacího řízení

  1. Každý žák bude v daném termínu konat jednotný test z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA od společnosti Cermat (MŠMT) = organizace pověřená tvorbou, opravováním a hodnocením jednotných zkoušek (info zde .. http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html ).
  2. Dalším kritériem budou body přidělené za prospěch na posledních třech vysvědčeních (1. pololetí 9. ročníku, obě pololetí 8. ročníku …… popřípadě 1. pololetí 5. ročníku, obě pololetí 4. ročníku) abonusové body: za vynikající prospěch a za umístění v okresním (krajském) kole vědomostních soutěží.

Přesné znění kritérií zveřejníme spolu s vyhlášením prvního kola přijímacího řízení do 31.ledna 2018.

Pro všechny obory

budou kritéria velmi podobná jako v loňském školním roce 2016/17 – můžete se na ně podívat ZDE.