Informace, přípravné kurzy a kritéria přijetí

Níže naleznete informace k přípravným kurzům a kritéria přijímacího řízení.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro gymnaziální obory

Pro studenty z 9. tříd (nástup do 1. ročníku čtyřletého studia gymnázia):

Stejně jako v předchozích letech, připravujeme i letos bezplatné tréninkové kurzy Čj a M. Tyto kurzy povedou profesoři Čj a M z našeho gymnázia a soustředí se hlavně na zvládnutí úskalí při vyplňování testů. Účastníci budou dále také seznámeni s tím, co všechno se od zájemců o studium na našem gymnáziu očekává.

Přesné termíny kurzů zveřejníme do konce října 2017. Ale stejně jako vloni proběhnou tři kurzy z matematiky a tři kurzy z českého jazyka (leden, únor, březen, 2018). Zájemci se mohou již teď registrovat na e-mailu: petrak@gyoa.cz. registrovaným zájemců budeme rozesílat pozvánky. Účast na kurzech je zcela dobrovolná a v žádném případě není podmínkou podání přihlášky ke studiu.

Pro studenty z 5. tříd (nástup do primy osmiletého studia gymnázia):

Pro uchazeče z 5. tříd jsme letos také připravili přípravné kurzy, jejich přesný termín zveřejníme do konce října 2017.

V měsíci únoru 2018 proběhne jeden kurz z českého jazyka, další týden bude kurz z matematiky. A teprve poté uspořádámepřijímací zkoušky nanečisto pro uchazeče o studium v osmiletém gymnáziu (únor 2018). Tyto zkoušky budou simulovat skutečné přijímačky. Při těchto přípravných přijímacích zkouškách budou přítomni naši zkušení učitelé, kteří poradí, jak zvládnout samotné úlohy i stres a trému, které jsou s přijímacím řízením neodmyslitelně spojeny.

Pro rodiče uchazečů chystáme ve stejný den pomoc s administrací a kontrolou přihlášek, rovněž jim zodpovíme všechny dotazy ohledně přijímacích zkoušek.

Kontakt pro dotazy: petrak@gyoa.cz, tel.: 565 301 941 nebo 774 691 018


Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro obory obchodní akademie

  • 63-41-M/02 obchodní akademie
  • 78-42-M/02 ekonomické lyceum

Přesné termíny kurzů zveřejníme do konce října 2017. Ale stejně jako vloni proběhnou tři kurzy z matematiky a tři kurzy z českého jazyka (leden, únor, březen, 2018).

Přípravné kurzy budou obsahovat cvičné přijímací zkoušky, jejich rozbor a další příklady a procvičování pro úspěšné zvládnutí „ostrých“ přijímacích zkoušek v dubnu. Registrovaným zájemců budeme rozesílat pozvánky. Účast na kurzech je zcela dobrovolná a v žádném případě není podmínkou podání přihlášky ke studiu.

Zájemci se mohou registrovat na e-mail maresova@gyoa.cz s uvedením jména a oboru, na který budou podávat přihlášku(y).

Kontakt pro dotazy: maresova@gyoa.cz, tel.: 565 301 729 nebo 728 989 998

VZOROVÉ ÚLOHY JSOU ZDE.

Kritéria přijímacího řízení

  1. Každý žák bude v daném termínu konat jednotný test z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA od společnosti Cermat (MŠMT) = organizace pověřená tvorbou, opravováním a hodnocením jednotných zkoušek (info zde .. http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html ).
  2. Dalším kritériem budou body přidělené za prospěch na posledních třech vysvědčeních (1. pololetí 9. ročníku, obě pololetí 8. ročníku …… popřípadě 1. pololetí 5. ročníku, obě pololetí 4. ročníku) abonusové body: za vynikající prospěch a za umístění v okresním (krajském) kole vědomostních soutěží.

Přesné znění kritérií zveřejníme spolu s vyhlášením prvního kola přijímacího řízení do 31.ledna 2018.

Pro všechny obory

budou kritéria velmi podobná jako v loňském školním roce 2016/17 – můžete se na ně podívat ZDE.