Informace, přípravné kurzy a kritéria přijetí

Níže naleznete informace k přípravným kurzům a kritéria přijímacího řízení.

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov bude stejně jako v loňském roce otevírat pro školní rok 2024/25 tyto třídy:

 • GYMNÁZIUM ‒ dvě třídy čtyřletého cyklu a jednu třídu cyklu osmiletého.
 • OBCHODNÍ AKADEMIE ‒ dvě třídy ekonomického lycea a jednu třídu obchodní akademie

Níže naleznete informace k přípravným kurzům a kritéria přijímacího řízení.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro gymnaziální obory

Pro studenty z 9. tříd (nástup do 1. ročníku čtyřletého studia gymnázia):

 • Stejně jako v předchozích letech, připravujeme i letos bezplatné tréninkové kurzy Čj a M. Tyto kurzy povedou profesoři Čj a M z našeho gymnázia a soustředí se hlavně na zvládnutí úskalí při vyplňování testů. Účastníci budou dále také seznámeni s tím, co všechno se od zájemců o studium na našem gymnáziu očekává.
 • Přesné termíny kurzů zveřejníme na dni otevřených dveří 29.11.2023. Ale stejně jako v minulých letech proběhnou tři kurzy z matematiky a tři kurzy z českého jazyka (začínat budou na přelomu ledna a února). Zájemci se mohou již teď registrovat na e-mailu: petrak@gyoa.cz. Registrovaným zájemců budeme rozesílat pozvánky. Účast na kurzech je zcela dobrovolná a v žádném případě není podmínkou podání přihlášky ke studiu.

Pro studenty z 5. tříd (nástup do primy osmiletého studia gymnázia):

 • Pro uchazeče z 5. tříd jsme letos chystáme dvě akce, jejich přesné termín zveřejníme na dni otevřených dveří 29.11.2023.
 • V měsíci únoru 2024 proběhne jedno informační odpoledne v rámci něhož se budou moci uchazeči zúčastnit dvou přibližně hodinových kurzů (nejdříve z matematiky a poté z českého jazyka). A teprve poté uspořádáme přijímačky nanečisto pro uchazeče o studium v osmiletém gymnáziu (únor/březen 2024). Tyto zkoušky budou simulovat skutečné přijímačky. Při těchto přípravných přijímacích zkouškách budou přítomni naši zkušení učitelé, kteří poradí, jak zvládnout samotné úlohy i stres a trému, které jsou s přijímacím řízením neodmyslitelně spojeny.
 • Zájemci se mohou registrovat e-mailu: petrak@gyoa.cz.
 • Pro rodiče uchazečů chystáme ve stejný den pomoc s administrací a kontrolou přihlášek, rovněž jim zodpovíme všechny dotazy ohledně přijímacích zkoušek.
 • Kontakt pro dotazy: petrak@gyoa.cz, tel.: 565 301 941 nebo 774 691 018

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro obory obchodní akademie

 • 63-41-M/02 obchodní akademie
 • 78-42-M/02 ekonomické lyceum
 • Přesné termíny kurzů zveřejníme na dni otevřených dveří 29.11.2023. Ale stejně jako vloni proběhnou tři kurzy z matematiky a tři kurzy z českého jazyka (leden, únor, březen 2024).
 • Přípravné kurzy budou obsahovat cvičné přijímací zkoušky, jejich rozbor a další příklady a procvičování pro úspěšné zvládnutí „ostrých“ přijímacích zkoušek v dubnu. Registrovaným zájemců budeme rozesílat pozvánky. Účast na kurzech je zcela dobrovolná a v žádném případě není podmínkou podání přihlášky ke studiu.
 • Zájemci se mohou registrovat na e-mail maresova@gyoa.cz s uvedením jména a oboru, na který budou podávat přihlášku(y).
 • Kontakt pro dotazy: maresova@gyoa.cz, tel.: 565 301 729 nebo 728 989 998

VZOROVÉ ÚLOHY JSOU ZDE.

Kritéria přijímacího řízení

 1. Každý žák bude v daném termínu konat jednotný test z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA od společnosti Cermat (MŠMT) = organizace pověřená tvorbou, opravováním a hodnocením jednotných zkoušek (info zde .. http://www.cermat.cz ).
 2. Dalším kritériem budou body přidělené za prospěch na posledních třech vysvědčeních (1. pololetí 9. ročníku, obě pololetí 8. ročníku …… popřípadě 1. pololetí 5. ročníku, obě pololetí 4. ročníku) a bonusové body: za vynikající prospěch a za umístění v okresním (krajském) kole vědomostních soutěží.

Přesné znění kritérií zveřejníme spolu s vyhlášením prvního kola přijímacího řízení v lednu 2024.