Nacházíte se:

Termíny přijímacího řízení 2023

Podívejte se na důležité termíny přijímacího řízení v letošním školním roce (22/23) pro školní rok 2023/2024.

Přihlášku ke studiu musí uchazeči odevzdat do středy 1. 3. 2023.

Přihlášku lze doručit takto:

odevzdat osobně v kanceláři školy,
nechat do školy doručit poštou (rozhoduje datum pošt. razítka),
odevzdat na přípravných kurzech organizátorům.
Formulář „Přihlášky ke studiu ve střední škole“ uchazeči získají na základní škole, popřípadě v kanceláři GY a OA Pelhřimov nebo si ji sami vytisknou (stačí i černobíle). V elektronické podobě je uvedena zde:

Pro gymnázium čtyřleté
Pro gymnázium osmileté
Pro obor ekonomické lyceum
Pro obor obchodní akademie
Prázdný formulář v pdf
Na přihlášce není nutné vyplňovat „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“ – škola nepožaduje potvrzení lékaře.

Podrobné informace ostudiu na gymnáziu Vám podají:

Mgr. Aleš Petrák – ředitel školy, 565 301 941, 774 691 018, petrak@gyoa.cz
Mgr. Jana Daňhelová – zástupkyně ředitele pro gymnázium, 565 301 942, 606 366 070, danhelova@gyoa.cz
Podrobné informace o studiu na obchodní akademii Vám podají:

Ing. Pavla Marešová – zástupkyně ředitele pro obchodní akademii, 565 301 729, 728 989 998, maresova@gyoa.cz
Mgr. Aleš Petrák – ředitel školy, 565 301 941, 774 691 018, petrak@gyoa.cz
Termíny jednotných přijímacích testů z ČJ a M (stanoví MŠMT):

pro čtyřleté gymnázium a obchodní akademii (9. třídy):

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023
pro osmileté gymnázium (5. třídy):

1. termín: pondělí 17. dubna 2023
2. termín: úterý 18. dubna 2023
Každý uchazeč má dva pokusy – na každé škole (oboru) jeden a počítá se samozřejmě jenom ten lepší výsledek (je jedno, na které škole ho dosáhl) z každého testu z M a ČJ.

Zveřejnění výsledků jednotných testů hodnocených Cermatem (MŠMT) (= organizace pověřená tvorbou, opravováním a hodnocením jednotných zkoušek z matematiky a českého jazyka) je plánováno nejpozději v pátek28. 4. 2023.

Zveřejnění přijatých a nepřijatých uchazečů na naší škole bude nejpozději v úterý 2. 5. 2023 (ale spíš dříve).

Náhradní termíny přijímací zkoušky - pro ty uchazeče, kteří se ze závažných (zdravotních) důvodů nemohou zúčastnit testů v květnových termínech.

1. termín: středa 10. května 2023
2. termín: čtvrtek 11. května 2023