Nacházíte se:

Pracovní stáž v Londýně

Vybraní žáci 3. a 4. ročníku OA získávají pracovní zkušenosti v Londýně ...

Vybraní žáci 3. a 4. ročníku naší školy budou mít možnost získat pracovní zkušenosti v podnicích, firmách a organizacích, včetně neziskových a charitativních organizací, v Londýně, hlavním městě Velké Británie. Studenti si formou čtrnáctidenní pracovní stáže ověří a vyzkoušejí v praxi své znalosti, schopnosti a dovednosti získané při studiu na naší škole, získají konkrétní pracovní zkušenosti v zahraničí jakož i nové profesní poznatky, zlepší se v komunikaci v angličtině, prohloubí své sociální kompetence, získají větší samostatnost, poznají nové, odlišné kulturní prostředí a otestují si svou schopnost adaptovat se na rozdílné životní (budou ubytováni v britských rodinách) i pracovní podmínky. Jejich dovednosti budou hodnoceny podle vybraných kritérií systému ECVET. Po absolvování stáže účastníci obdrží od našeho britského partnera ADC College Harrow Certifikát o získaných teoretických a praktických vědomostech a dovednostech a potvrzený doklad Europass Mobility.

To vše bude mít nesporně kladný přínos pro jejich profesní a osobnostní rozvoj, pomůže jim zvýšit jejich pracovní mobilitu a přispěje k jejich lepší uplatnitelnosti na trhu práce.