Nacházíte se:

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Naše škola pokračuje v meziárodní spolupráci se spřízněnými vzdělávacími institucemi v Evropě.

Po skončení projektu zaměřeného na badatelskou výuku (ILTAE: Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe) jsme navázali projektem, který se věnuje udržitelnému rozvoji a environmentálním problémům, zejména klimatické změně. I tentokrát spolupracujeme se školami a dalšími organizacemi z Rakouska, Francie a Finska - nyní pod názvem Education for Sustainable Development (Vzdělávání pro udržitelný rozvoj).
V rámci tohoto projektu se budou potkávat učitelé ze zúčastněných zemí, aby mohli sdílet svoje profesní zkušenosti; studenti, aby si mohli vyzkoušet práci v mezinárodním týmu - a pro obě skupiny budou připravena setkání s odborníky na témata klimatické změny.
Hlavním oganizátorem projektu je Kraj Vysočina.