Nacházíte se:

Šablony OP JAK

Od října 2022 využíváme dotační program financovaný EU s názvem „Vzdělání je klíč“, který je součástí Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK).

Co projekt zahrnuje?

Projekt OP JAK nám poskytuje unikátní příležitost transformovat naši školu a přinést nové zkušenosti a přístupy do vzdělávání našich studentů. Budeme se zaměřovat na:

  • Modernizaci formy vzdělávání: Snažíme se se studenty pracovat nejen v učebnách, ale i doplňovat výuku o exkurze (i do zahraničí) a workshopy.
  • Rozvoj technologického vybavení: Investujeme do moderní technologie a digitální infrastruktury, které podpoří efektivní výuku a přípravu na digitální věk.
  • Podporu učitelů: Poskytujeme našim pedagogům školení a možnosti profesního rozvoje, aby byli připraveni na nejlepší výuku pro naše studenty.

Proč je tento projekt důležitý?

Věříme, že silná a konkurenceschopná střední škola je základem úspěchu našich studentů. Cílem projektu OP JAK je připravit naše studenty na výzvy současného světa a zajistit, aby měli všechny nástroje potřebné k dosažení svých cílů a snů.