Nacházíte se:

EU peníze školám

Projekt, který běží už od roku 2012.

Od 22. května 2012 je naše škola zapojena do projektu EU peníze středním školám registrovaným pod číslem CZ.1.07/1.5.00/ 34.0724.
Projekt byl zaměřen několika různými směry, které se přímo dotýkaly vyučovacího procesu, a připraven již v tzv. šablonách. Naše škola si k realizaci vybrala dvě aktivity:
a) tvorba výukových materiálů - 19 pedagogů Gy Pe se zapojilo do tvorby nových inovativních materiálů, které by měly napomoci k tomu, aby se výuka ve většině předmětů stala pro studenty přitažlivější. Takovýchto materiálů bylo vytvořeno celkem 652 a v průběhu trvání projektu byly všechny ověřeny ve výuce. Aby takto vzniklé výukové materiály mohli ve výuce dle potřeby využívat všichni pedagogové gymnázia, jsou všechny dostupné na školní
síti.
b) další vzdělávání pedagogů - někteří kolegové využili část projektu, která jim umožňovala další vzdělávání - jazykové či v oblasti finanční gramotnosti. Podstatnou součástí projektu byly také možné finanční investice, které souvisely s výše
uvedenými aktivitami. Směřovali jsme je především do oblasti IT, abychom co nejvíce umožnili pedagogům jednak tvořit výukové materiály a jednak je prezentovat studentům za využití nových dataprojektorů a počítačů v učebnách.
V následujícím přehledu naleznete tematické zaměření jednotlivých sad materiálů (komplet dvaceti resp. 32 tematicky příbuzných materiálů) a jejich autory. Soubory jsou pedagogům naší školy k dispozici na školní síti, pro kolegy z ostatních škol jsou k dispozici na požádání u koordinátorky projektu Mgr. Jany Daňhelové (danhelova@gyoa.cz).

Soubory ke stažení: