Nacházíte se:

Badatelská centra pro přírodní vědy

Projekt, který byl realizovaný v roce 2015.

Název a číslo: Badatelská centra pro přírodní vědy - CZ. 1.11/3.4.00/42.01653

Vedení gymnázia a učitelé přírodovědných předmětů spolupracují od roku 2013 na projektu Kraje Vysočina s názvem „Badatelská centra pro přírodní vědy“. Cílem projektu je zvýšit motivaci studentů ke studiu přírodovědných a technických oborů – poskytnout studentům prostor a vybavení pro rozvoj jejich přirozené badatelské činnosti.
Na pěti gymnáziích kraje Vysočina (Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Třebíč a Žďár nad Sázavou) se budují laboratoře s moderním vybavením pro měření a experimenty v přírodních vědách. Laboratoře budou vybaveny vysokorychlostní kamerou s příslušenstvím, termokamerou s příslušenstvím, FT-IR spektrometrem s příslušenstvím, sadou pro analýzu vzorků, mikroskopem s příslušenstvím, sadou pro zkoumání vlastností světla; vše bude doplněno nezbytným laboratorním a školním nábytkem a projekční technikou. Toto vybavení budou využívat nejen žáci příslušných gymnázií, ale bude k dispozici také žákům spádových středních a základních škol.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků ROP Jihovýchod.

Po dokončení "budovatelské" fáze projektu bude následovat příprava učitelů na práci s novou technikou a příprava metodických listů pro výuku. Plánujeme výměnu zkušeností mezi školami a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Předpokládáme také spolupráci s vysokými školami, výzkumnými pracovišti a podniky v našem okolí.

Soubory ke stažení: