Nacházíte se:

Studenti Obchodní akademie účastníky mezinárodního projektu

Kulturou proti antisemitismu.

Projektu se ve dnech 13. – 16. dubna 2024 zúčastnili žáci středních škol z ČR, Slovenské republiky a Německa. Jeho součástí byl program nabitý zážitky – účast na Pochodu dobré vůle, kulturní program ve Valdštejnské zahradě, plavba lodí po Vltavě a celodenní návštěva Terezína. Za nejdůležitější součást, alespoň pro nás, považujeme přehlídku studentských prací na předem zadané téma, letos Útěky z koncentračních táborů a pomoc nežidovského obyvatelstva. Většina škol předvedla power pointové prezentace na téma skutečných útěků. Práce studentů OA byla založena na zcela fiktivním příběhu ve formě animovaného filmu. Všichni přítomní se shodli na tom, že to byla práce výjimečná a nápaditá, několik přítomných učitelů požádalo o poskytnutí filmu pro výukové účely.

První nápad se zrodil v okamžiku návštěvy prezidenta ČR Petra Pavla v Základní škole Pelhřimov, Komenského 1326. Jako dárek dostal prezidentský pár drobné dřevěné figurky, které měly znázorňovat prezidenta i jeho ženu. Podobné figurky, oblečené do civilních šatů i do německých uniforem, vyrobily děti ze ZŠ i pro potřeby projektu a pomohly i s tvorbou kulis. Vznikl scénář s názvem Pavlovo dilema, studenti 3. OA vyrobili kulisy a s pomocí figurek začali v hodinách multimedií točit film. Práce je natolik zaujala, že neváhali zůstat ve škole i odpoledne a práci na filmu natahovali až do večerních hodin. A že té práce bylo hodně: natočit, sestříhat, namluvit dialogy, přeložit je do angličtiny a opatřit film titulky. Jednotlivé úseky děje končí vždy dilematem. O tom, jak bude děj pokračovat dál, rozhodují diváci.

Čtyřměsíční práce na filmu byla vzorovou ukázkou využití mezipředmětových vztahů. Studenti propojili své znalosti z několika předmětů – výpočetní techniky, multimédií, dějepisu, českého a anglického jazyka a při výrobě kulis i výtvarné výchovy a pracovního vyučování, kterými se zabývali naposledy na základní škole. Zapojení dětí ze ZŠ bylo nenápadnou a přirozenou formou inkluze. Děti se také staly prvními diváky hotového filmu a měly možnost rozhodovat o osudech hlavní postavy.