Nacházíte se:

Stáž ve Francii

Studenti gymnázia se účastnili projektu ESD - Education for sustainable development.

Naše dobrodružství jsme započali v pondělí v 5:15 na autobusovém nádraží cestou na letiště. Náš let proběhl v pořádku a po příletu jsme strávili několik hodin v malebné Paříži. S 20 kilometry v nohách na nás čekal rychlík směr cílová destinace – Remeš. Hned na nádraží nás přivítal francouzský učitel a my, po cestě na ubytování, měli poprvé možnost spatřit krásně osvícenou katedrálu Notre Dame. Po příchodu na hotel jsme všichni vyčerpání ulehli do postelí.
V úterý ráno proběhlo seznámení se zahraničními studenty z Finska, Rakouska a Francie. Poté jsme se, ostatně jako každý den, naobědvali ve školní kantýně. Hlavní náplní odpoledního programu byly laboratorní práce a návštěva oblasti Champagne, kde se nám naskytla příležitost nakouknout do zákulisí výroby pravého šampaňského.
Třetí den proběhl ve znamení různých prohlídek: Evropského centra pro biotechnologii a bioekonomii, technické části města Pomacle a historické části města Remeš s prohlídkou již zmiňované katedrály.
Poslední den proběhla přednáška na téma Francouzský školský systém a následně jsme ve skupinách shrnuli, pomocí prezentace nebo hry Kahoot, naše výsledky úterní laboratorní práce. Večer jsme v rámci projektu byli pozváni do tradiční francouzské restaurace na večeři o třech chodech.
V pátek jsme se bohužel museli rozloučit nejen s nádhernou Remeší, ale i se spoustou skvělých lidí, které jsme zde měli to štěstí poznat a následovala cesta domů.