Nacházíte se:

Propojení teorie s praxí

Dvoutýdenní odborná praxe žáků 3. ročníku OA

Žáci 3. ročníku oboru obchodní akademie i ekonomické lyceum vykonávají ve třetím ročníku odbornoupraxi. Cílem praxe je seznámení žáků s reálnými podnikatelskými subjekty a úřady a získání představy osvém budoucím povolání a o nárocích, které na ně budou kladeny.
Žáci vykonávají praxi v obchodních společnostech, neziskových organizacích, na úřadech i u živnostníků.

Na závěr odborné praxe žáci vypracují zprávu, s jejímž obsahem i rozsahem jsou seznámeni přednástupem na odbornou praxi. Přílohou zprávy je hodnocení zodpovědného pracovníka organizace, kterápraxi zajistila a záznam o průběhu praxe.

Praxe mi dala spoustu nových zkušeností a informací. Poznala jsem, jak takový podnik funguje a jak vypadá práce účetní. Využila jsem poznatky, které jsem se naučila ve škole. Především práci s Wordem a Excelem a učivo z ekonomiky a účetnictví. Důležitou součástí práce účetní je kontrola, jak čísel účtů, kam posíláme peníze, tak částek či čísel faktur. Naučila jsem se zapisovat faktury do účetního systému, zaúčtovávat faktury, bankovní výpisy či pokladní doklady. Celkově hodnotím praxi pozitivně a umím si představit v budoucnu na takovém místě pracovat.

Jelikož mám zaměření sociální činnost, rozhodla jsem se, že si vyberu i praxi která bude zaměřená spíše tímto směrem. Proto jsem šla do Mateřské školy v Nové Včelnice a nemohla bych být více spokojená. Skoro všechny paní učitelky byly moc milé a vše mi ochotně ukazovaly a zodpovídaly mé dotazy. Paní ředitelka byla také moc hodná a vyšla mi vždy vstříc a na všem jsme se dohodly. Nejvíce mě tam ale samozřejmě nadchla práce s dětmi, a to tak moc, že se pravděpodobně v budoucnu vydám tímto směrem. Moc mě to bavilo a myslím, že mi to i šlo. Čtrnácti denní praxi jsem si tedy moc užila.

Na praxi se mi líbilo, spolupracovníci byli velmi vstřícní a vše mi podrobně vysvětlili, někdy
i opakovaně. Myslím, že si z praxe odnáším spoustu potřebných informací a především zkušeností, které se mi budou hodit do budoucna. Náplň práce pro mne byla zajímavá, i když v nějakých chvílích i obtížná, proto jsem se s kolegy často radila.

Svou praxi bych zhodnotila kladně. Přiučila jsem se novým věcem v účetnictví a také zkusila doopravdy účtovat. Ze začátku to bylo složité na pochopení, ale po čase mi to šlo lépe. Asi se tomuto oboru věnovat v budoucnu nebudu, ale byla to super příležitost zkusit si to.