Nacházíte se:

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Porotkyně byly příjemně překvapeny zejména bohatostí rejstříku slovní zásoby.

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce se již tradičně konalo na Obchodní akademii Pelhřimov dne 13.2.2019. Soutěže se zúčastnili studenti ze škol v celém okrese, kteří se umístili na prvním, eventuálně druhém místě v jednotlivých školních kolech. Soutěž se skládala z poslechové části, která se dále členila na tři subtesty, dále z konverzace na základě vylosované problémové situace a z formulace dojmů z obrázku, který si soutěžící rovněž losovali.

Porota pracovala v následujícím složení:

PhDr. Zdenka Machačová /Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov/,
předsedkyně poroty, autorka zadání soutěže
Mgr. Jana Viktorová /Gymnázium Humpolec/, členka poroty
Mgr. Markéta Palátová /Gymnázium Pacov/, členka poroty

Celková úroveň soutěžících byla poměrně vysoká a vyrovnaná. Porotkyně byly příjemně překvapeny zejména bohatostí rejstříku slovní zásoby většiny soutěžících, jakož i jejich pohotovostí v reakci na vizuální i slyšené podněty a otázky. Rovněž schopnost poslechu s porozuměním byla více než uspokojivá. Věříme, že zkušenosti získané v soutěži zúročí všichni její účastníci v příštích soutěžích a samozřejmě i v nadcházejících letech studia.

Nejlepší účastníci soutěže:

  1. Ivo Rizák /GY a OA PE/
  2. Vladimíra Martinková /GY a OA PE /
  3. Tereza Podlipská /GY HU/

Vítěz okresního kola postupuje do regionálního kola, které se koná 11.3.2019 v Jihlavě.

PhDr. Zdenka Machačová
GY a OA Pelhřimov