Nacházíte se:

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Soutěžící překvapili slovní zásobou.

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro střední školy, kategorie III. A a III. C se již tradičně konalo na Obchodní akademii Pelhřimov dne 14. 3. 2023. Soutěže se zúčastnili studenti ze škol v celém okrese, kteří se umístili na prvním, eventuálně druhém místě v jednotlivých školních kolech. Soutěž se skládala z poslechové části, která se dále členila na tři subtesty, dále z konverzace na základě vylosované problémové situace a z formulace dojmů z obrázku, který si soutěžící rovněž losovali.

Porota pracovala v následujícím složení:

PhDr. Zdenka Machačová /Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov/předsedkyně poroty, autorka zadání soutěže
Mgr. Markéta Palátová /Gymnázium Pacov/členka poroty

Celková úroveň soutěžících byla poměrně vysoká a vyrovnaná. Porotkyně byly příjemně překvapeny zejména bohatostí rejstříku slovní zásoby většiny soutěžících, jakož i jejich pohotovostí v reakci na vizuální i slyšené podněty a otázky. Rovněž schopnost poslechu s porozuměním byla více než uspokojivá. Věříme, že zkušenosti získané v soutěži zúročí všichni její účastníci v příštích soutěžích a samozřejmě i v nadcházejících letech studia.

Nejlepší účastníci soutěže:

Kategorie III C

  1. Petr Hurda /SPSSOU PE/
  2. Matěj Sochor /SČMSD HU/
  3. Vendula Janoušová /GYOA PE/

Kategorie III A

  1. Vilém Plášil /GYOA PE/
  2. Ngo Trung Kien /GY HU/
  3. Matěj Lemberk /GY Pa/

Oba vítězové okresního kola postupují do regionálního kola, které se bude konat v průběhu dubna 2023 v Jihlavě.

PhDr. Zdenka Machačová
GY a OA Pelhřimov