Nacházíte se:

Odborná praxe studentů 4. ročníku OA

Studenti vyměnili na dva dny školní lavice za práci na Městském úřadě v Pelhřimově.

Studenti 4. ročníku Obchodní akademie Pelhřimov vyměnili na dva dny školní lavice za práci na Městském úřadě v Pelhřimově. Během odborné praxe na jednotlivých pracovištích Městského úřadu si vyzkoušeli některé správní činnosti a měli možnost získat především všeobecný přehled o základních činnostech úřadu.

Odbor vnitřních věcí

Občanské průkazy, cestovní pasy

„Vyřazovaly jsme z evidence obyvatel lidi, kteří zemřeli nebo změnili pobyt mimo Pelhřimov a jeho místní části. Seznámily jsme se i postupem prací při vydávání cestovních pasů.“

Matrika

„Dozvěděly jsme se mnoho zajímavých informací souvisejících s vedením matriky. Nahlédly jsme i do knihy úmrtí z roku 1940. Zúčastnily jsme se vystavení oddacího listu a také jsme měly možnost vidět, jak se ověřuje vysvědčení. Všichni na nás byli na Městském úřadě milí a odpověděli nám na všechny naše dotazy. Praxe pro nás byla velmi přínosná, ale bohužel trvala pouze dva dny.“

Terénní práce – pokuty

„Spolu s pracovníkem úřadu jsme fotily auta, která neměla zaplacené parkování a pokuty jsme archivovaly.“

Živnostenský odbor

„Paní vedoucí nám řekla něco o tom, jak odbor funguje. Evidovaly jsme do tabulky v Excelu žádosti. Také jsme prováděly kontrolu provozoven v živnostenském rejstříku.

Odbor sociálních věcí

„Na městském úřadě jsme se moc nezdržely, protože nám pracovnice odboru sociálních věcí přichystaly dva dny plné pochůzek po různých místech, kde MÚ pomáhá. Byly jsme na dvou ubytovnách odlišných "stupňů", ve stacionáři i u klientů doma. Z každého místa jsem si zkoušely napsat zápis o tom, co jsme se od klientů dozvěděly. Zjistily jsme, že tato práce je velmi různorodá a pracovnice se potkávají se širokou škálou lidí, kteří jsou ne vždy přívětiví, milí a ochotní nechat si pomoct. Z praxí máme nezapomenutelné zážitky na celý život.“

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

„Dozvěděly jsme se od pana vedoucího o chodu odboru. Společně jsme navštívily DDM a ZUŠ v Pelhřimově.“