Nacházíte se:

Objevování Korsiky

Na začátku školního roku 2023/24 přišla nabídka na zájezd na Korsiku.

Primárně byla určena pro francouzštináře, ale mohli se přihlásit i žáci studující jiný cizí jazyk. V sobotu 4. 5. 2024 se účastníci zájezdu se svými rodiči, kteří se těšili na týden bez svých ratolestí, sešli u gymnázia a vyrazili na dlouhou jízdu.

Autobus absolvoval minimálně 60 tunelů cestou přes Rakousko a Itálii, než dorazil do italského města Livorno, kde se svou posádkou nalodil na trajekt. Do korsické Bastie připluli přibližně o čtyři hodiny později od jejich vyplutí a paní průvodkyně je provedla po městě. Z přístavu zamířili vnitrozemím na západní pobřeží do očekávaného kempu. Cestou vyšlapali v městečku Corte na skálu k citadele, aby mohli žasnout nad bujnou přírodou a vysokými kopci Korsiky.

V pondělí ráno měli možnost zakousnout se do místních baget, které svou velikostí a chutí předčily i ty nejdivočejší sny o bagetách. Poté se studenti vydali projít ulicí města Propriana, které využívali už staří Řekové a Kartaginci. Zde objevili oči svaté Lucie, světlé kamínky s tmavou spirálkou, které jsou ozdobou na špercích a mají symbolizovat oči, jež si svatá Lucia vydloubla a poslala ženichovi znamení, že patří pouze Bohu.

Další dva dny už nebyly tak odpočinkové jako první. Plavba lodí na větších vlnách a výšlap do horní části města Bonifacia, považovaného za nejkrásnější město na Korsice díky poloze na vápencovém útesu, většinu unavilo. Aby to nebylo málo, dostali výletníci možnost vyšlapat 187 schodů po Aragonském schodišti. A to se neodmítá. V městě Sartene, které bývá nazýváno nejkorsičtějším městě na Korsice, si prohlédli žulové domy s dlážděnými uličkami. Samozřejmě se nesmělo zapomenout na hlavní město Ajaccio, rodiště Napoleona Bonaparte. Ani na řecký kostel ve městě Cargese a už vůbec ne na cestu do zátoky Porto, kde v ostrých zatáčkách Les Calanches, skalnatých útesů žuly, ucpal autobus s pochechtávajícími se studenty dopravu.

Poslední dny čekaly na výletníky menhiry u Filitosy. Tři tisíce let staré kameny s vytesanými obličeji válečníků v životní velikosti. Bezesporu megalitická památka ostrova, nacházející se na soukromém pozemku. Den byl zakončen ochutnávkou sýru a sportem. Už zbývala jen dlouhá pouť zpátky domů.

Většina zúčastněných si týdenní výlet velmi užila. Paní průvodkyně, řidiči i dozor byli celou dobu dobře naladěni. A pokud se najdou jedinci, kterým se zájezd nelíbil, nedodrželi důležitou radu. Sbalit si s sebou dobrou náladu.