Nacházíte se:

Nová školská rada na období 2024 - 2027

Do školské rady Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov byli zvolení a jmenování následující členové:

Členové zvolení z řad pedagogických pracovníků školy:

  • Mgr. Michal Čečák
  • Mgr. Ivana Vaňková

Členové zvolení z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy a zletilých žáků školy:

  • Mgr. Šárka Třísková
  • Mgr. Lenka Humešová

Rada Kraje Vysočina jmenovala dva členy školské rady za zřizovatele:

  • Pavel Knežik, zastupitel Kraje Vysočina
  • Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová, zastupitelka Kraje Vysočina, vedoucí pracovník NPI ČR

V přiloženém souboru je zápis z průběhu voleb do školské rady.

Mgr. Aleš Petrák

ředitel školy

Soubory ke stažení: