Nacházíte se:

Nominace kandidátů do školské rady 2024

V červenci 2024 skončí tříletý mandát současné školské rady.

Vážení rodiče,

V červenci 2024 skončí tříletý mandát současné školské rady. Obracím se na vás s nabídkou kandidovat do budoucí školské rady.

Volební komise bude v následujících dnech (do čtvrtka 6.6.) přijímat návrhy na 2 kandidáty zastupující rodiče nezletilých studentů a zletilé studenty (navrhují rodiče nezletilých studentů a zletilí studenti školy). Návrhy můžete zasílat mně jako třídnímu učiteli, případně řediteli školy (stačí i v elektronické podobě) nebo do kanceláře školy. Každý návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhovatele a případně jeho souhlas. Vlastní volby budou probíhat formou internetového hlasování v měsíci červnu.

Školská rada má 6 členů a volí se na 3 roky:

  1. Dva členy za zřizovatele již jmenoval Kraj Vysočina.
  2. Dva členové z řad pedagogických pracovníků budou voleni na pedagogické radě koncem června.
  3. Dva členy zastupující rodiče nezletilých studentů a zletilé studenty budou volit elektronicky rodiče nezletilých studentů a zletilí studenti školy.

Podrobnější informace o pravomocech školské rady najdete v přiloženém souboru „Průvodce člena školské rady.pdf“.

S pozdravem

Aleš Petrák

Ředitel školy

Soubory ke stažení: