Nacházíte se:

Německá lektorka

Od 16.1. do 31.3. působila na naší škole německá lektorka Kira Marchetti.

Kira je studentkou univerzity v Heidelbergu a využila možnost strávit čas před letním semestrem tady u nás. Její pobyt na gymnáziu zprostředkoval náš bývalý student Josef Martínek, za což mu patří velký dík.

Kira se nám věnovala, náplň hodin připravovala podle našich přání, chtěla nám hlavně pomoci s konverzací. Pro mnohé z nás to byla první taková zkušenost, a proto jsme měli i obavy. Díky přístupu Kiry obavy brzy zmizely a my se dovídali mnoho zajímavostí z německých reálií, poznali jsme německé youtubery, poslouchali německé písničky a nakonec si vyzkoušeli i jazykolamy.

Hodiny s rodilou mluvčí byly pro nás nejen zkušeností, ale i velkým zážitkem. Můžeme tedy parafrázovat slova básníka: „Bylo to překrásné, ale nebylo toho dost…“Doufáme, že budeme mít ještě někdy příležitost setkat se s Kirou tady u nás nebo třeba i v Německu.

Terezie Kamírová 2.B