Nacházíte se:

Návštěva z velvyslanectví USA na obchodní akademi

Zajímavé povídání s panem Jonathanem Reedem.

Dne 13.3.2024 navštívil naši školu na pozvání vyučující anglického jazyka a konverzace v anglickém jazyce PhDr. Zdenky Machačové třetí nejvýznamnější zaměstnanec Velvyslanectví USA v Praze - pan Jonathan Reed, administrativní poradce velvyslance pro management. Besedy s americkým diplomatem, která se konala v průběhu vyučování, se zúčastnili studenti 4. ročníku obchodní akademie, skupina 3OA1 a několik zájemců z 3L.

Pan Reed si připravil poutavou prezentaci o struktuře, fungování a úkolech zastupitelských úřadů USA ve světě. Druhou část akce tvořila beseda, v níž diplomat ochotně zodpovídal rozličné dotazy, se kterými se na něj mnozí studenti obraceli. Na fóru zazněly předem připravené otázky i spontánní dotazy, které vyplynuly z kontextu a situace. Dotazy se týkaly zejména jeho profesní kariéry jako diplomata, jeho vztahu k rodné zemi, jakož i k zemím, ve kterých v rámci své činnosti člena diplomatických sborů působil, a samozřejmě i jeho vztahu k České republice, české kultuře a jazyku, ideálního fungování státu apod.

Naši studenti ocenili nezvyklou ochotu amerického diplomata přijet na naši školu, hovořit o svém povolání a odpovídat na leckdy i všetečné otázky. Uvítali též příležitost slyšet autentickou formální, přísně spisovnou americkou angličtinu. Besedu hodnotili jako velmi zajímavou a přínosnou, osobnost i vystupování amerického diplomata jako mimořádně charismatické.