Nacházíte se:

Mezinárodní fyzikální soutěž Fyziklání

Soutěž pětičlenných družstev, kterou organizuje MFF UK Praha, nese v současné době přívlastek „největší fyzikální týmová soutěž v Evropě“.

V letošním roce proběhla v pátek 16. února na výstavišti PVA Letňany. Soutěž absolvovalo 254 týmů z 22 zemí, většinou evropských, ale také např. z Indie a z Brazílie. Týmy tvoří studenti nejvýše dvou středních škol, tedy nejde o národní reprezentace. Soutěžilo se v ročníkových kategoriích A, B a C, přičemž rozhoduje aritmetický průměr ročníků členů týmu.

Naši studenti sestavili jeden tým, který soutěžil v kategorii B, tj. v kategorii do aritmetického průměru 3 (dva studenti čtvrtého ročníku, jeden třetího a dva druhého). Naše družstvo ve složení Viktor Hlom, Jakub Koutenský (oba oktáva), Antonín Zíka (septima), Eva Čepičanová a Jan Machotka (oba sexta) obsadil 40. místo z 86 zúčastněných družstev (62 z ČR, 10 ze Slovenska, po dvou z Indie, Itálie, Belgie, Rakouska a po jednom z Brazílie, Bulharska, Polska, Rumunska, Srbska a Velké Británie). Vítězství si odnesli studenti ze střední školy Matematička Gimnazija Beogradz. V rámci družstev České republiky náš tým obsadil 22. místo.

Každé družstvo dostalo před začátkem v zalepené obálce 7 úloh (pro zahraniční účastníky neovládající český jazyk v angličtině). Úderem půl jedenácté se obálky otevřely a začal hon za soutěžními body. V případě vyřešení libovolné úlohy zástupce družstva doběhl k členu poroty, který výsledek uznal či neuznal. V kladném případě získalo družstvo 5 bodů a jednu novou úlohu, v opačném případě se student musel s původní úlohou vrátit a družstvo mohlo pokračovat v řešení. Při druhém, třetím a libovolně následujícím předložení porotě už mohl tým získat pouze 3 body, 2 body či 1 bod. Průběžný stav byl promítán na projekční stěnu, z důvodu většího napětí však posledních dvacet minut zůstal utajen. Po třech hodinách fyzikální klání skončilo, poté účastníci netrpělivě čekali na definitivní výsledky.

Naše studenty soutěž zajímá a účast v ní se již stala tradicí. Od roku 2013 se společně s její online formou konanou na podzim účastní pravidelně. V rámci České republiky v roce 2015 dokonce zvítězili a v roce 2018 obsadili 2. místo.