Nacházíte se:

Magická fyzika

Pracovníci Univerzity Karlovy předvedli na gymnáziu fyzikální experimenty.

V závěru školního roku uspořádala naše škola pásmo fyzikálních experimentů v provedení dvou pracovníků MFF UK Praha z Katedry makromolekulární fyziky (Prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc. a RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.). Program s názvem „Magická fyzika“ obsahoval řadu experimentů, které vedou k zamyšlení a provokují k otázkám o příčinách předváděných jevů, často z běžného života.

Žáci tercie a kvarty v prvním představení a studenti 1. ročníku, kvinty a několik dalších zájemců z vyšších ročníků v druhém představení shlédli vytvarovanou rotující lžíci, děje při různém způsobu výtoku vody z láhve, reakci balónku naplněného vzduchem a naplněného vodou na plamen, vlastnosti malých a velkých bublin ze saponátového roztoku (např. přirozené přetlačení vzduchu z malé do velké), simulaci pohybu molekul v nádobě pomocí koulí s vestavěným elektricky poháněným setrvačníkem a řadu dalších ukázek.

Hodnocení ponecháme na studentech, za nás fyzikáře byla akce úspěšná a obohatila výuku fyziky na naší škole.