Nacházíte se:

Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí

S příchodem jara se na naší škole každoročně koná krajské kolo Dějepisné olympiády.

Letošního ročníku se zúčastnilo 27 soutěžících v I. kategorii a 17 soutěžících v kategorii II., tedy středoškoláků.

Téma soutěže se na první pohled zdá vzdálené, protože nás zavádí do období raného středověku, ale po důkladnějším bádání zjistíme, že středověká a současná každodennost má mnoho společného. Každodennost totiž tvoří dějinné události, historii, jež se stává středem našeho zájmu.

Velice oceňujeme práci týmu, který se podílí na přípravě zadání. Jedná se o odborníky z Katedry pomocných věd historických Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Úkoly jsou podnětné, obohacují žáky a studenty o mnohé nové poznatky. Soutěžící uplatní své znalosti, ale také schopnost nalézt správnou odpověď v samotném textu, schématu, Iluminaci.

Mezi soutěžícími 53. ročníku Dějepisné olympiády jsme měli své zastoupení. Naši školu reprezentovali 2 studenti třetího ročníku. Jan Brož ze 3.A a Radim Švec ze 3.B. Oba dosáhli výborného výsledku. Jan Brož se umístil na 3. místě a Radim Švec na 5. místě. V nejbližších dnech rozhodnou organizátoři celorepublikového kola o jejich postupu.

Oběma studentům děkujeme za reprezentaci školy, blahopřejeme k dosaženému výsledku a přejeme postup do kola celostátního.