Nacházíte se:

Čtyřdenní praxe žáků na Městském úřadě v Pelhřimově

Praxe očima studentky 2OA

Naše čtyřdenní praxe začala v úterý 16. května 2023 v 8:00 h před Městským úřadem v Pelhřimově. Na úřadě jsme se po skupinách rozdělili do příslušných odborů, kam jsme na tento den byli přiřazeni. Naše pětičlenná skupina zamířila na odbor sociálních věcí, kde nás přivítala paní Sládková a následně nám vysvětlila, co se na tomto odboru dělá. Poté nás zavedla za dvěma sociálníma pracovnicemi, které nás měli pro tento den na starost. Rozebírali jsme s nimi příklady z praxí. Dozvěděli jsme se, že na tomto odboru se hájí zájmy dětí a mládeže, ale také pomoc dospělým v tíživé životní situaci.

Co je to OSPOD?

OSPOD, neboli Orgán sociálně-právní ochrany dětí, se stará o to, aby děti a mladiství vyrůstali v příjemném a vhodném prostředí, hájí jejich práva u soudu a mnoho dalších. Když dítě nevyrůstá ve vhodných podmínkách, existuje tzv. přechodná pěstounská péče, to znamená, že je dítě umístěno k příbuzným, k širší rodině proto, aby bylo na prostředí zvyklé a bylo mu příjemné. Přechodná pěstounská péče je nejdéle na 1 rok.

Dále jsme se dozvěděli, že pokud se člověk dostane do obtížné životní situace, např. do finančních problémů, sociální pracovnice se mu pokusí sehnat bydlení např. v azylovém domě. Pracovníci z odboru sociálních věcí chodí na kontroly, zda člověk dodržuje všechna pravidla v domě apod.

Ve středu jsme navštívili oddělení správních činností na odboru vnitřních věcí. Prostudovali jsme si zákon o cestovních dokladech a získali informace o tom, jak probíhá zpracování a vyzvednutí cestovního pasu.

Ve čtvrtek jsme zamířili na obecní živnostenský úřad, kde nám pracovnice živnostenského úřadu vysvětlovaly, co se vlastně na živnostenském úřadě dělá. Dostali jsme za úkol řadit složky podle abecedy tak, aby všechno bylo srovnané za sebou tak jak má, a nebyl v tom zbytečný zmatek.

Pátek jsme zahájili prohlídkou provozních prostor Divadla Lubomíra Lipského, kina Vesmír a KD Máj na malé i velké scéně. Poté jsme navštívili DDM, kde jsme viděli klubovny pro dětské kroužky. Naše praxe pokračovala na úřadě (odboru školství, kultury a tělovýchovy), kde jsme si povídali o rozpočtu města, jaké má město výdaje a co kolik stojí, na kolik vyjde provoz škol, kulturních a sportovních zařízení, o jaké přestavby sportovních zařízení se uvažuje, co je již rozpracované a jaké jsou s tím problémy.

Tímto byla naše praxe na Městském úřadě v Pelhřimově u konce, byl to zajímavě strávený týden, který nám určitě přinesl dost užitečných informací i zkušeností, které se nám v budoucnu budou hodit.