Nacházíte se:

Celostátní kolo soutěže Ekonomický tým

13 tříčlenných týmů ze všech krajů ČR absolvovalo během dvou dnů tři disciplíny.

Ve dnech 14.-15. 11. 2022 jsme se zúčastnili celostátního kola soutěže Ekonomický tým 2022 v Havlíčkově Brodě.

První den nás čekalo zahájení a poté jsme absolvovaly soutěžní disciplínu Projektová práce, kdy v časovém limitu 300 minut jsme měli zpracovat marketingovou studii na téma „Komunikační kampaň naší školy“.

Následující den nás čekaly dvě disciplíny - osmdesátiminutový test, v němž 80 otázek otestovalo naše znalosti z podnikání, lidských zdrojů, dlouhodobého majetku, financování, finančních trhů, zásobování, práva a informačních technologií. Druhou disciplínou tohoto dne byla prezentace na zadané téma, téma jsme dostali k dispozici až na začátku třicetiminutového limitu na přípravu. Letošní téma znělo „Otázka pro finančního proradce: Jak naložíte v současné době s dědictvím 1,500.000,– Kč?“

Náš tým obsadil celkově 13. místo.

Děkujeme studentům pořádající školy za pohoštění a organizaci.

Radka K., Tomáš V., Jiří V., studenti 4L OA Pelhřimov