Nacházíte se:

Začátek školního roku

Těšíme se na vás.

Zahájení školního roku 2021/2022

Gymnázium

Všechny třídy zahájí vyučování1. září 2021

Obchodní akademie

1OA, 1L

3. září 2021

Ostatní třídy

1. - 3. září 2021 proběhnou projektové dny dle pokynů třídních učitelů