Nacházíte se:

150 let od obnovení pelhřimovského gymnázia

Pojďte se s námi projít stopadesátiletou historií naší školy a na chvíli se zastavit v současnosti.

„Jsouce naděje, že velební páni Patres Piarum Scholarum sem do Pelhřimova se dostati mají a na tom pořadí za horní fortnou, kdežto Šimon Studnička svůj dům má, chrám páně a dáleji kolej stavěti se má, pročež s vůlí vyšší instanti dům Šimona Studničky k zboření přijíti musí.“

Tak zní věta, kterou zaznamenal radní pelhřimovský písař v roce 1694 do městské knihy. Počítalo se tehdy s tím, že v Pelhřimově vznikne piaristické gymnázium a chudák pan Studnička měl přijít o dům. Gymnázium založeno tehdy nakonec nebylo a Studnička si mohl oddychnout. Zároveň se ale započala cesta, po níž nyní kráčíme i my. Pojďme se spolu projít, zastavit se u několika "vyhlídek" do historie školy a prohlédnout si i její současnost.