Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/20

Zde naleznete informace k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení.

V souladu s § 60 odst. 2 a 3 školského zákona (č.564/2004 Sb.) vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 do oboru vzdělávání do oboru vzdělávání 63-41-M/02 obchodní akademie.

Podání přihlášky

Uchazeč použije formulář přihlášky stanovený MŠMT jako v prvním kole. Přihláška musí být potvrzena základní školou a podepsána zákonným zástupcem žáka a uchazečem - přihlášku lze stáhnout na webu školy: https://www.gyoa.cz/zajemci/terminy-prijimaciho-rizeni-2019/

Přihlášku je možno osobně odevzdat v kanceláři školy (Jirsíkova 875) nebo zaslat poštou na adresu Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov.

Do formuláře nemusíte vyplňovat potvrzení lékaře.

Přihlášky zasílejte do úterý 21. 5. 2019.

Bližší informace podá - zástupkyně ředitele pro obchodní akademii – Ing. Pavla Marešová, tel. 728 989 998

V Pelhřimově dne 3. 5. 2019

Mgr. Aleš Petrák
ředitel školy

Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, o termínech konání přijímací zkoušky, o stanovených jednotlivých kritériích a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů

UCHAZEČI NEKONAJÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU S TÍM, ŽE JEDNÍM Z KRITÉRIÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE 2. KOLE JE VÝSLEDEK JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (DÁLE JEN JP) KONANÉ VE DNECH 12. 4. A 15. 4. 2019.

Předpokládaný počet přijatých studentů jsou 8 do oboru obchodní akademie (63-41-M/02).

Důležité termíny přijímacího řízení

21.05.2019nejzazší termín, do kdy je možno odevzdat škole přihlášku
22.05.2019oznámení výsledků a rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče (začíná lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku)

Kritéria přijímacího řízení pro obor 63-41-M/02 obchodní akademie a 78-42-M/02 ekonomické lyceum

Pořadí bude sestaveno dle následujícího bodového hodnocení (celkem 165 bodů):

a)Za výsledek testu z matematiky v JP uchazeč získá 0-50 bodů.
b)Za výsledek testu z českého jazyka a literatury v JP uchazeč získá 0-50 bodů.
c)Za prospěch na posledních třech vysvědčeních uvedených na přihlášce (1. pololetí 9. ročníku, obě pololetí 8. ročníku) uchazeč získá 0-65 bodů. Maximální počet 65 bodů získá ten, kdo má na všech třech vysvědčeních samé výborné. Za KAŽDOU dvojku bude odečten 1 bod, za KAŽDOU trojku 2 body a za KAŽDOU čtyřku 3 body (nezapočítávají se známky z „výchov“).

Pomocná kritéria při rovnosti bodů:

1 - Počet bodů za test z matematiky.

2 - Počet bodů za test z českého jazyka a literatury.

3 - Počet bodů za prospěch.

Minimální počet bodů nutných k přijetí je 20.

Pelhřimov, 3. 5. 2019

Mgr. Aleš Petrák
ředitel školy