Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

Přihlášky zasílejte do pátku 25. 5. 2018.

V souladu s § 60 odst. 2 a 3 školského zákona (č.564/2004 Sb.) vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/19
do oboru vzdělávání 63-41-M/02 obchodní akademie.

Podání přihlášky:
Uchazeč použije formulář přihlášky stanovený MŠMT jako v prvním kole. Přihláška musí být potvrzena základní školou a podepsána zákonným zástupcem žáka a uchazečem - přihlášku lze stáhnout na webu školy: https://www.gyoa.cz/zajemci/terminy-prijimaciho-rizeni-2018/
Přihlášku je možno osobně odevzdat v kanceláři školy (Jirsíkova 875) nebo zaslat poštou na adresu Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov.
Do formuláře nemusíte vyplňovat potvrzení lékaře.
Přihlášky zasílejte do pátku 25. 5. 2018.

Bližší informace podá - zástupkyně ředitele pro obchodní akademii – Ing. Pavla Marešová, tel. 728 989 998.

V Pelhřimově dne 15. 5. 2018

Mgr. Aleš Petrák
ředitel školy

Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Soubory ke stažení: