Termíny přijímacího řízení 2020

Podívejte se na důležité termíny přijímacího řízení v letošním školním roce (19/20) pro školní rok 2020/2021.

Přihlášku ke studiu musí uchazeči odevzdat do 2. 3. 2020.

Přihlášku lze doručit takto:

 1. odevzdat osobně v kanceláři školy,
 2. nechat do školy doručit poštou (rozhoduje datum pošt. razítka),
 3. odevzdat na přípravných kurzech organizátorům.

Formulář „Přihlášky ke studiu ve střední škole“ uchazeči získají na základní škole, popřípadě v kanceláři GY a OA Pelhřimov nebo si ji sami vytisknou (stačí i černobíle). V elektronické podobě je uvedena zde:

Na přihlášce není nutné vyplňovat „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“ – škola nepožaduje potvrzení lékaře.

Podrobné informace o studiu na gymnáziu Vám podají:

 • Mgr. Aleš Petrák – ředitel školy, 565 301 941, 774 691 018, petrak@gyoa.cz
 • Mgr. Jana Daňhelová – zástupkyně ředitele pro gymnázium, 565 301 942, 606 366 070, danhelova@gyoa.cz

Podrobné informace o studiu na obchodní akademii Vám podají:

 • Ing. Pavla Marešová – zástupkyně ředitele pro obchodní akademii, 565 301 729, 728 989 998, maresova@gyoa.cz
 • Mgr. Aleš Petrák – ředitel školy, 565 301 941, 774 691 018, petrak@gyoa.cz

Termíny jednotných přijímacích testů z ČJ a M (stanoví MŠMT):

 • 14. dubna 2020 - úterý - první řádný termín pro čtyřleté gymnázium a obchodní akademii (9. třídy)
 • 15. dubna 2020 - středa - druhý řádný termín pro čtyřleté gymnázium a obchodní akademii (9. třídy)
 • 16. dubna 2020 - čtvrtek - první řádný termín pro osmileté gymnázium (5. třídy)
 • 17. dubna 2020 - pátek - druhý řádný termín pro osmileté gymnázium (5. třídy)

Každý uchazeč má dva pokusy – na každé škole (oboru) jeden a počítá se samozřejmě jenom ten lepší výsledek (je jedno, na které škole ho dosáhl) z každého testu z M a ČJ.

Zveřejnění výsledků jednotných testů hodnocených Cermatem (MŠMT) = organizace pověřená tvorbou, opravováním a hodnocením jednotných zkoušek z matematiky a českého je plánováno v úterý 28. 4. 2020.

Zveřejnění přijatých a nepřijatých uchazečů na naší škole bude nejpozději ve středu 29. 5. 2020 v odpoledních hodinách.

Náhradní termíny přijímací zkoušky - pro ty uchazeče, kteří se ze závažných (zdravotních) důvodů nemohou zúčastnit testů v dubnových termínech:

 • 13. května 2020
 • 14. května 2020

Soubory ke stažení: