Termíny přijímacího řízení 2024

Podívejte se na důležité termíny přijímacího řízení v letošním školním roce (23/24) pro školní rok 2024/2025.

Přihlášku ke studiu musí uchazeči odevzdat do úterý 20. 2. 2024.

Přihlášku lze doručit takto:

 • Elektronicky na webu www.prihlaskynastredni.cz (s ověřenou elektronickou identitou – nejčastěji Bankovní identita, …)
 • Papírovým podáním výpisu vyplněného a vytištěného z online systému (www.prihlaskynastredni.cz).
 • Papírovým podáním vyplněného tiskopisu s přílohami. (formulář přihlášky ve formátu pdf nebo xlsx a příloha „hodnocení na vysvědčení“ pdf nebo xlsx)

Doporučujeme podat elektronickou přihlášku.

Na přihlášce není nutné vyplňovat „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“ – škola nepožaduje potvrzení lékaře.

Podrobné informace ostudiu na gymnáziu Vám podají:

 • Mgr. Aleš Petrák – ředitel školy, 565 301 941, 774 691 018, petrak@gyoa.cz
 • Mgr. Jana Daňhelová – zástupkyně ředitele pro gymnázium, 565 301 942, 606 366 070, danhelova@gyoa.cz

Podrobné informace o studiu na obchodní akademii Vám podají:

 • Ing. Pavla Marešová – zástupkyně ředitele pro obchodní akademii, 565 301 729, 728 989 998, maresova@gyoa.cz
 • Mgr. Aleš Petrák – ředitel školy, 565 301 941, 774 691 018, petrak@gyoa.cz

Termíny jednotných přijímacích testů z ČJ a M (stanoví MŠMT) - 1. kolo:

pro čtyřleté gymnázium a obchodní akademii (9. třídy):

 • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
 • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

pro osmileté gymnázium (5. třídy):

 • 1. termín: úterý 16. dubna 2024
 • 2. termín: středa 17. dubna 2024

Každý uchazeč má dva pokusy (termíny) a počítá se samozřejmě jenom ten lepší výsledek (je jedno, v kterém termínu a jaké škole ho dosáhl) z každého testu z M a ČJ.

Náhradní termíny přijímací zkoušky - pro ty uchazeče, kteří se ze závažných (zdravotních) důvodů nemohou zúčastnit testů v řádném termínu.

 • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
  2. termín: úterý 30. dubna 2024

Zveřejnění výsledků jednotných testů hodnocených Cermatem (MŠMT) (= organizace pověřená tvorbou, opravováním a hodnocením jednotných zkoušek z matematiky a českého jazyka) je plánováno v týdnu 6. – 10. 5. 2024.

Výsledky testů budou pravděpodobně přístupné na webu www.prihlaskanastredni.cz, ale pouze pro ty uchazeče, kteří podají přihlášku elektronicky.

Následně bude zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na naší škole(v jednotlivých oborech) – dne 15. 5. 2024.

Soubory ke stažení: