Termíny přijímacího řízení 2023

Podívejte se na důležité termíny přijímacího řízení v letošním školním roce (22/23) pro školní rok 2023/2024.

Přihlášku ke studiu musí uchazeči odevzdat do středy 1. 3. 2023.

Přihlášku lze doručit takto:

 1. odevzdat osobně v kanceláři školy,
 2. nechat do školy doručit poštou (rozhoduje datum pošt. razítka),
 3. odevzdat na přípravných kurzech organizátorům.

Formulář „Přihlášky ke studiu ve střední škole“ uchazeči získají na základní škole, popřípadě v kanceláři GY a OA Pelhřimov nebo si ji sami vytisknou (stačí i černobíle). V elektronické podobě je uvedena zde:

Na přihlášce není nutné vyplňovat „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“ – škola nepožaduje potvrzení lékaře.

Podrobné informace ostudiu na gymnáziu Vám podají:

 • Mgr. Aleš Petrák – ředitel školy, 565 301 941, 774 691 018, petrak@gyoa.cz
 • Mgr. Jana Daňhelová – zástupkyně ředitele pro gymnázium, 565 301 942, 606 366 070, danhelova@gyoa.cz

Podrobné informace o studiu na obchodní akademii Vám podají:

 • Ing. Pavla Marešová – zástupkyně ředitele pro obchodní akademii, 565 301 729, 728 989 998, maresova@gyoa.cz
 • Mgr. Aleš Petrák – ředitel školy, 565 301 941, 774 691 018, petrak@gyoa.cz

Termíny jednotných přijímacích testů z ČJ a M (stanoví MŠMT):

pro čtyřleté gymnázium a obchodní akademii (9. třídy):

 • 1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
 • 2. termín: pátek 14. dubna 2023

pro osmileté gymnázium (5. třídy):

 • 1. termín: pondělí 17. dubna 2023
 • 2. termín: úterý 18. dubna 2023

Každý uchazeč má dva pokusy – na každé škole (oboru) jeden a počítá se samozřejmě jenom ten lepší výsledek (je jedno, na které škole ho dosáhl) z každého testu z M a ČJ.

Zveřejnění výsledků jednotných testů hodnocených Cermatem (MŠMT) (= organizace pověřená tvorbou, opravováním a hodnocením jednotných zkoušek z matematiky a českého jazyka) je plánováno nejpozději v pátek28. 4. 2023.

Zveřejnění přijatých a nepřijatých uchazečů na naší škole bude nejpozději v úterý 2. 5. 2023 (ale spíš dříve).

Náhradní termíny přijímací zkoušky - pro ty uchazeče, kteří se ze závažných (zdravotních) důvodů nemohou zúčastnit testů v květnových termínech.

 • 1. termín: středa 10. května 2023
 • 2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Soubory ke stažení: