Nacházíte se:

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Přihlášky zasílejte do pondělí 23. 5. 2022.

V souladu s § 60 odst. 2 a 3 školského zákona a § 60f (č.564/2004 Sb.) vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/21 do oboru vzdělávání do oboru vzdělávání 63-41-M/02 obchodní akademie

Podání přihlášky:
Uchazeč použije formulář přihlášky stanovený MŠMT jako v prvním kole. Přihláška musí být potvrzena základní školou a podepsána zákonným zástupcem žáka a uchazečem ‒ přihlášku lze stáhnout na webu školy: https://www.gyoa.cz/zajemci/terminy-prijimaciho-rizeni-2020/
Přihlášku je možno osobně odevzdat v kanceláři školy (Jirsíkova 244) nebo zaslat poštou na adresu Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov.
Do formuláře nemusíte vyplňovat potvrzení lékaře.
Přihlášky zasílejte do pondělí 23. 5. 2022.

Bližší informace podá Ing. Pavla Marešová, tel. 728 989 998

V Pelhřimově dne 16. 5. 2022

Mgr. Aleš Petrák
ředitel školy

Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, o termínech konání přijímací zkoušky, o stanovených jednotlivých kritériích a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů

UCHAZEČI NEKONAJÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU S TÍM, ŽE JEDNÍM Z KRITÉRIÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE 2. KOLE JE VÝSLEDEK JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (DÁLE JEN JPZ) KONANÉ DNE 12. nebo 13. 4. 2022.
Předpokládaný počet přijatých studentů: 3 do oboru obchodní akademie (63-41-M/02).

Důležité termíny přijímacího řízení:
23. 5. 2022 - nejzazší termín, do kdy je možno odevzdat škole přihlášku
24. 5. 2022 - oznámení výsledků a rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče (začíná lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku)

Kritéria přij. řízení pro obor 63-41-M/02 obchodní akademie.
Pořadí bude sestaveno dle následujícího bodového hodnocení (celkem 165 bodů):
a) Za výsledek testu z matematiky v JP uchazeč získá 0-50 bodů.
b) Za výsledek testu z českého jazyka a literatury v JP uchazeč získá 0-50 bodů
3) Za prospěch na posledních třech vysvědčeních uvedených na přihlášce (1. pololetí 9. ročníku, obě pololetí 8. ročníku) uchazeč získá 0-65 bodů. Maximální počet 65 bodů získá ten, kdo má na všech třech vysvědčeních samé výborné. Za KAŽDOU dvojku bude odečten 1 bod, za KAŽDOU trojku 2 body a za KAŽDOU čtyřku 3 body (nezapočítávají se známky z „výchov“).

Pomocná kritéria při rovnosti bodů:
1 - Počet bodů za test z matematiky.
2 - Počet bodů za test z českého jazyka a literatury.
3 - Počet bodů za prospěch.

Pelhřimov, 16. 5. 2022

Mgr. Aleš Petrák
ředitel školy

Soubory ke stažení: