Nacházíte se:

Informace, přípravné kurzy a kritéria přijetí 2021

Níže naleznete informace k přípravným kurzům a kritéria přijímacího řízení.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro gymnaziální obory
Samozřejmostí je, že na přípravných kurzech budeme dodržovat všechna aktuální protiepidemická opatření a budeme dodržovat podmínky pro konání hromadných akcí platné v daný den (TON). Tudíž je možné, že budeme muset regulovat počat účastníků na kurzech, proto je vhodné se na ně předem registrovat.

V krajním případě (např. při uzavření školy) bychom museli přípravné kurzy řešit online formou.

Pro studenty z 9. tříd (nástup do 1. ročníku čtyřletého studia gymnázia):

Stejně jako v předchozích letech, připravujeme i letos bezplatné tréninkové kurzy Čj a M. Tyto kurzy povedou profesoři Čj a M z našeho gymnázia a soustředí se hlavně na zvládnutí úskalí při vyplňování testů. Účastníci budou dále také seznámeni s tím, co všechno se od zájemců o studium na našem gymnáziu očekává.

Kurzy pro deváťáky budou probíhat vždy ve středu, a to 26. ledna, 9. února a 2. března 2022 (český jazyk) a 2. a 23. února, 9. března. 2022 (matematika), vždy od 14:45. Zájemci se mohou registrovat e-mailu: petrak@gyoa.cz. registrovaným zájemců budeme rozesílat pozvánky a další informace. Tyto přípravné kurzy povedou profesoři Čj a M z našeho gymnázia. A budou na nich procvičovat různé testové úlohy odpovídající zadání přijímacích zkoušek. Účast na kurzech je zcela dobrovolná a v žádném případě není podmínkou podání přihlášky ke studiu.

Pro studenty z 5. tříd (nástup do primy osmiletého studia gymnázia):

Pro uchazeče z 5. tříd chystáme dvě akce:

Nejdříve jsme pro ně připravili informační odpoledne, a to ve středu 9. února od 14:30 do cca 17:00. V rámci něho proběhnou dva přibližně hodinové kurzy (nejdříve z matematiky a poté z českého jazyka). Tyto přípravné kurzy povedou profesoři Čj a M z našeho gymnázia. A budou na nich procvičovat různé testové úlohy odpovídající zadání přijímacích zkoušek.
Dále po jarních prázdninách – ve středu 23. 2. 2022 od 14:00 – zorganizujeme pro uchazeče z 5. tříd “přijímačky nanečisto“. Zde si účastníci vyzkouší skutečné vzorové testy z Čj (60 minut) a M (70 minut), které jim poté opravíme a hodnocení zašleme na jejich adresy. Pro rodiče uchazečů chystáme ve stejný den pomoc s administrací a kontrolou přihlášek, rovněž jim zodpovíme všechny dotazy ohledně přijímacích zkoušek.
Zájemci se mohou registrovat e-mailu: petrak@gyoa.cz.

Pro rodiče uchazečů chystáme ve stejný den pomoc s administrací a kontrolou přihlášek, rovněž jim zodpovíme všechny dotazy ohledně přijímacích zkoušek.

Kontakt pro dotazy: petrak@gyoa.cz, tel.: 565 301 941 nebo 774 691 018

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro obory obchodní akademie
63-41-M/02 obchodní akademie
78-42-M/02 ekonomické lyceum
Stejně jako v předchozích letech, připravujeme i letos bezplatné přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky.

Kurzy pro deváťáky budou probíhat vždy ve středu, a to 26. ledna, 9. února a 2. března 2022 (český jazyk) a 2. a 23. února, 9. března 2022 (matematika), vždy od 14:45.

Přípravné kurzy budou obsahovat cvičné přijímací zkoušky, jejich rozbor a další příklady a procvičování pro úspěšné zvládnutí „ostrých“ přijímacích zkoušek v dubnu. Registrovaným zájemců budeme rozesílat pozvánky. Účast na kurzech je zcela dobrovolná a v žádném případě není podmínkou podání přihlášky ke studiu.

Zájemci se mohou registrovat na e-mail maresova@gyoa.cz s uvedením jména a oboru, na který budou podávat přihlášku(y).

Kontakt pro dotazy: maresova@gyoa.cz, tel.: 565 301 729 nebo 728 989 998

Samozřejmostí je, že na přípravných kurzech budeme dodržovat všechna aktuální protiepidemická opatření a budeme dodržovat podmínky pro konání hromadných akcí platné v daný den (TON). Tudíž je možné, že budeme muset regulovat počat účastníků na kurzech, proto je vhodné se na ně předem registrovat.

V krajním případě (např. při uzavření školy) bychom museli přípravné kurzy řešit online formou.

VZOROVÉ ÚLOHY JSOU ZDE.
Kritéria přijímacího řízení
Každý žák bude v daném termínu konat jednotný test z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA od společnosti Cermat (MŠMT) = organizace pověřená tvorbou, opravováním a hodnocením jednotných zkoušek (info zde .. http://www.cermat.cz ).
Dalším kritériem budou body přidělené za prospěch na posledních třech vysvědčeních (1. pololetí 9. ročníku, obě pololetí 8. ročníku …… popřípadě 1. pololetí 5. ročníku, obě pololetí 4. ročníku) a bonusové body: za vynikající prospěch a za umístění v okresním (krajském) kole vědomostních soutěží.
Přesné znění kritérií pro jednotlivé obory spolu s vyhlášením prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 22/23 je zveřejněno dne 31. 1. 2022. (viz následující odkazy).

Kritéria pro obor:

Gymnázium čtyřleté
Gymnázium osmileté
Ekonomické lyceum
Obchodní akademie

Soubory ke stažení: