Nacházíte se:

Termíny přijímacího řízení 2021

Podívejte se na důležité termíny přijímacího řízení v letošním školním roce (20/21) pro školní rok 2021/2022.

Termíny jednotných přijímacích testů z ČJ a M (stanoví MŠMT – dne 11.3.2021 došlo k posunutí termínů):

 • pondělí 3. května 2021 - první řádný termín pro čtyřleté gymnázium a obchodní akademii (9. třídy)
 • úterý 4. května 2021 - druhý řádný termín pro čtyřleté gymnázium a obchodní akademii (9. třídy)
 • středa 5. května 2021 - první řádný termín pro osmileté gymnázium (5. třídy)
 • čtvrtek 6. května 2021 - druhý řádný termín pro osmileté gymnázium (5. třídy)

Každý uchazeč má dva pokusy a počítá se samozřejmě jenom ten lepší výsledek (je jedno, na které škole nebo který den ho dosáhl) z každého testu z M a ČJ.

Do 28. 1. 2021 bylo oficiálně vyhlášeno přijímací řízení a na webových stránkách byla zveřejněna aktuální kritéria přijímacího řízení na naší školu.

Přihlášku ke studiu musí uchazeči odevzdat do pondělí 1. 3. 2021.

Přihlášku lze doručit takto:

 1. odevzdat osobně v kanceláři školy,
 2. nechat do školy doručit poštou (rozhoduje datum pošt. razítka),
 3. odevzdat na přípravných kurzech organizátorům.

Formulář „Přihlášky ke studiu ve střední škole“ uchazeči získají na základní škole, popřípadě v kanceláři GY a OA Pelhřimov nebo si ji sami vytisknou (stačí i černobíle). V elektronické podobě je uvedena zde:

 • Pro gymnázium čtyřleté
 • Pro gymnázium osmileté
 • Pro obor ekonomické lyceum
 • Pro obor obchodní akademie
 • Prázdný formulář v pdf


Na přihlášce není nutné vyplňovat „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“ – škola nepožaduje potvrzení lékaře.

Podrobné informace ostudiu na gymnáziu Vám podají:

 • Mgr. Aleš Petrák – ředitel školy, 565 301 941, 774 691 018, petrak@gyoa.cz
 • Mgr. Jana Daňhelová – zástupkyně ředitele pro gymnázium, 565 301 942, 606 366 070, danhelova@gyoa.cz

Podrobné informace o studiu na obchodní akademii Vám podají:

 • Ing. Pavla Marešová – zástupkyně ředitele pro obchodní akademii, 565 301 729, 728 989 998, maresova@gyoa.cz
 • Mgr. Aleš Petrák – ředitel školy, 565 301 941, 774 691 018, petrak@gyoa.cz

Zveřejnění výsledků jednotných testů hodnocených Cermatem (MŠMT) (= organizace pověřená tvorbou, opravováním a hodnocením jednotných zkoušek z matematiky a českého jazyka) bude dne 19. 5. 2021.

Zveřejnění přijatých a nepřijatých uchazečů na naší škole bude nejpozději ve čtvrtek 20. 5. 2021 v odpoledních hodinách.

Náhradní termíny přijímací zkoušky - pro ty uchazeče, kteří se ze závažných (zdravotních) důvodů nemohou zúčastnit testů v květnových termínech.

 • středa 2. června 2021
 • čtvrtek 3. června 2021