Nacházíte se:

Informace, přijímačky nanečisto a kritéria přijetí

Informace o počtu uchazečů a evidenčních číslech:

Vážení rodiče a milí uchazeči,

v pondělí (8.3.) nebo úterý (9.3.) jsme vám všem zaslali na váš e-mail uvedený v přihlášce tyto informace:

  • Vaše EVIDENČNÍ ČÍSLO do příslušného oboru. Pod tímto číslem bude probíhat nadále veškerá komunikace.
  • Počet bodů, které jste získali za prospěch na ZŠ podle kritérií v daném oboru.
  • Informaci o počtu uchazečů, kteří podali přihlášku do daného oboru.

Pokud někdo z vás daný e-mail neobdržel, obraťte se prosím na ředitele školy (petrak@gyoa.cz nebo tel 774691018).

Rozhodnutí ředitele školy o nekonání přijímacích zkoušek do OBORU obchodní akademie

Ředitel školy rozhodl v souladu s kritérii přijímacího řízení, že v oboru obchodní akademie (63-41-M/02) se nebudou konat jednotné přijímací testy. Všichni přihlášení uchazeči budou přijatí na základě zveřejněných kritérií (= prospěchu ze základní školy). Rozhodnutí o přijetí zveřejním v posunutém termínu určeném MŠMT dne 19.5.2021.

V ostatních oborech – ekonomické lyceum, gymnázium čtyřleté, gymnázium osmileté – se jednotné přijímací testy z ČJ a M budou konat. Jejich výsledky budou součástí přijímacího řízení dle kritérií.

Níže naleznete informace k přijímačkám nanečisto a kritéria přijímacího řízení.

Příprava k přijímacím zkouškám
(pro gymnaziální obory – čtyřleté i osmileté studium i pro obory obchodní akademie – ekonomické lyceum a obchodní akademie)
Vzhledem k epidemiologické situaci budeme muset zahájit přípravu pro uchazeče o studium na naší škole formou online přijímacích zkoušky „nanečisto“.

Druhé přijímačky nanečisto proběhnou 10. března 2021 –bližší informace ZDE.

První přijímačky nanečisto se konaly 10. 2. 2021. Veškeré informace (zadání, vzorová řešení) jsou uloženy ZDE.

Zadání přijímaček nanečisto bude připraveno týmem vyučujících ČJ a M z naší školy a bude odpovídat požadavkům centrálně připravovaných testů.

VZOROVÉ TESTY k procvičování naleznete ZDE.

Kritéria přijímacího řízení

Přesné znění kritérií pro jednotlivé obory spolu s vyhlášením prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 21/22 je zveřejněno dne 29. 1. 2021. (viz následující odkazy).

Kritéria pro obor: