Nacházíte se:

Termíny přijímacího řízení 2019

Podívejte se na důležité termíny přijímacího řízení v letošním školním roce (18/19) pro školní rok 2019/2020.

Přihlášku ke studiu musí uchazeči odevzdat do 1. 3. 2019,

Přihlášku lze doručit takto:

 1. odevzdat osobně v kanceláři školy,
 2. nechat do školy doručit poštou (rozhoduje datum pošt. razítka),
 3. odevzdat na přípravných kurzech organizátorům.

Formulář„Přihlášky ke studiu ve střední škole“ uchazeči získají na základní škole, popřípadě v kanceláři GY a OA Pelhřimov nebo si ji sami vytisknou (stačí i černobíle). V elektronické podobě je uvedena zde:

Na přihlášce není nutné vyplňovat„Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“ – škola nepožaduje potvrzení lékaře

Podrobné informace o studiu na gymnáziu Vám podají:

 • Mgr. Aleš Petrák – ředitel školy, 565 301 941, 774 691 018, petrak@gyoa.cz
 • Mgr. Jana Daňhelová – zástupkyně ředitele pro gymnázium, 565 301 942, 606 366 070, danhelova@gyoa.cz

Podrobné informace o studiu na obchodní akademii Vám podají:

 • Ing. Pavla Marešová – zástupkyně ředitele pro obchodní akademii, 565 301 729, 728 989 998, maresova@gyoa.cz
 • Mgr. Aleš Petrák – ředitel školy, 565 301 941, 774 691 018,petrak@gyoa.cz

Termíny jednotných přijímacích testů z ČJ a M:

 • 12. dubna 2019 - první řádný termín pro čtyřleté gymnázium a obchodní akademii (9. třídy)
 • 15. dubna 2019 - druhý řádný termín pro čtyřleté gymnázium a obchodní akademii (9. třídy)
 • 16. dubna 2019 - první řádný termín pro osmileté gymnázium (5. třídy)
 • 17. dubna 2019 - druhý řádný termín pro osmileté gymnázium (5. třídy)

Každý uchazeč má dva pokusy – na každé škole (oboru) jeden a Cermat zašle na školu pouze ten lepší výsledek z každého testu z M a ČJ.

Zveřejnění výsledků jednotných testů hodnocených Cermatem (MŠMT) = organizace pověřená tvorbou, opravováním a hodnocením jednotných zkoušek z matematiky a českého je plánováno v pondělí 29. 4. 2019.

Zveřejnění přijatých a nepřijatých uchazečů na naší škole bude nejpozději v pondělí 29. 4. 2019 v odpoledních hodinách.

Náhradní termíny přijímací zkoušky - pro ty uchazeče, kteří se ze závažných (zdravotních) důvodů nemohou zúčastnit testů v dubnových termínech.

 • 13. května 2019
 • 14. května 2019