Nacházíte se:

Termíny přijímacího řízení 2018

Podívejte se na důležité termíny přijímacího řízení v letošním školním roce (17/18) pro školní rok 2018/2019.

Přihlášku ke studiu musí uchazeči odevzdat do 1. 3. 2018,

Přihlášku lze doručit takto:

odevzdat osobně v kanceláři školy,
nechat do školy doručit poštou (rozhoduje datum pošt. razítka),
odevzdat na přípravných kurzech organizátorům.
Formulář„Přihlášky ke studiu ve střední škole“ uchazeči získají na základní škole, popřípadě v kanceláři GY a OA Pelhřimov nebo si ji sami vytisknou (stačí i černobíle). V elektronické podobě je uvedena zde:

 • Pro gymnázium čtyřleté
  Pro gymnázium osmileté
  Pro obor ekonomické lyceum
  Pro obor obchodní akademii
  Prázdný formulář v pdf
  Na přihlášce není nutné vyplňovat„Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“ – škola nepožaduje potvrzení lékaře

Podrobné informace o studiu na gymnáziu Vám podají:

Mgr. Aleš Petrák – ředitel školy, 565 301 941, 774 691 018, petrak@gyoa.cz
Mgr. Jana Daňhelová – zástupkyně ředitele pro gymnázium, 565 301 942, 606 366 070, danhelova@gyoa.cz
Podrobné informace o studiu na obchodní akademii Vám podají:

Ing. Pavla Marešová – zástupkyně ředitele pro obchodní akademii, 565 301 729, 728 989 998, maresova@gyoa.cz
Mgr. Aleš Petrák – ředitel školy, 565 301 941, 774 691 018,petrak@gyoa.cz
Termíny jednotných přijímacích testů z ČJ a M:

 • 12. dubna 2018 - první řádný termín pro čtyřleté gymnázium a obchodní akademii (9. třídy)
  13. dubna 2018 - první řádný termín pro osmileté gymnázium (5. třídy)
  16. dubna 2018 - druhý řádný termín pro čtyřleté gymnázium a obchodní akademii (9. třídy)
  17. dubna 2018 - druhý řádný termín pro osmileté gymnázium (5. třídy)
 • Každý uchazeč má dva pokusy – na každé škole (oboru) jeden a Cermat zašle na školu pouze ten lepší výsledek z každého testu z M a ČJ.

Zveřejnění výsledků jednotných testů hodnocených Cermatem (MŠMT) = organizace pověřená tvorbou, opravováním a hodnocením jednotných zkoušek z matematiky a českého je plánováno v pátek 27. 4. 2018.

Zveřejnění přijatých a nepřijatých uchazečů na naší škole bude nejpozději v pondělí 30. 4. 2017.

Náhradní termíny přijímací zkoušky - pro ty uchazeče, kteří se ze závažných (zdravotních) důvodů nemohou zúčastnit testů v dubnových termínech.

10. května 2018
11. května 2018