Nacházíte se:

Termíny přijímacího řízení 2017

Podívejte se na důležité termíny přijímacího řízení v letošním školním roce (16/17) pro školní rok 2017/2018.

Přihlášku ke studiu musí uchazeči odevzdat do 1. 3. 2017,

Přihlášku lze doručit takto:

 • odevzdat osobně v kanceláři školy,
 • nechat do školy doručit poštou (rozhoduje datum pošt. razítka),
 • odevzdat na přípravných kurzech organizátorům.

Formulář „Přihlášky ke studiu ve střední škole“ uchazeči získají na základní škole, popřípadě v kanceláři GY a OA Pelhřimov nebo si ji sami vytisknou (stačí i černobíle), v elektronické podobě je uvedena zde:

Na přihlášce není nutné vyplňovat „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“ – škola nepožaduje potvrzení lékaře.

Podrobné informace o studiu na gymnáziu Vám podají:

 • Mgr. Aleš Petrák – ředitel školy, 565 301 941, 774 691 018, petrak@gyoa.cz
 • Mgr. Jana Daňhelová – zástupkyně ředitele pro gymnázium, 565 301 942, 606 366 070, danhelova@gyoa.cz

Podrobné informace o studiu na obchodní akademii Vám podají:

 • Ing. Pavla Marešová – zástupkyně ředitele pro obchodní akademii, 565 301 729, 728 989 998, maresova@gyoa.cz
 • Mgr. Aleš Petrák – ředitel školy, 565 301 941, 774 691 018, petrak@gyoa.cz

Termíny jednotných přijímacích testů z ČJ a M:

 • 12. dubna 2017 - první řádný termín pro čtyřleté gymnázium a obchodní akademii (9. třídy)
 • 18. dubna 2017 - první řádný termín pro osmileté gymnázium (5. třídy)
 • 19. dubna 2017 - druhý řádný termín pro čtyřleté gymnázium a obchodní akademii (9. třídy)
 • 20. dubna 2017 - druhý řádný termín pro osmileté gymnázium (5. třídy)

Každý uchazeč má dva pokusy – na každé škole (oboru) jeden a Cermat zašle na školu pouze ten lepší výsledek z každého testu z M a ČJ.

Zveřejnění výsledků jednotných testů hodnocených Cermatem (MŠMT) = organizace pověřená tvorbou, opravováním a hodnocením jednotných zkoušek z matematiky a českého jazyka bude v pátek 28. 4. 2017.

Zveřejnění přijatých a nepřijatých uchazečů na naší škole nejpozději v úterý 2. 5. 2017.

Náhradní termíny přijímací zkoušky - pro ty uchazeče, kteří se ze závažných (zdravotních) důvodů nemohou zúčastnit testů v dubnových termínech.

 • 11. května 2017
 • 12. května 2017

Soubory ke stažení: