Nacházíte se:

Informace, přípravné kurzy a kritéria přijetí

Níže naleznete informace k přípravným kurzům a kritéria přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení

  1. Každý žák bude v daném termínu konat jednotný test z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA od společnosti Cermat (MŠMT) = organizace pověřená tvorbou, opravováním a hodnocením jednotných zkoušek (info zde .. http://www.cermat.cz ).
  2. Dalším kritériem budou body přidělené za prospěch na posledních třech vysvědčeních (1. pololetí 9. ročníku, obě pololetí 8. ročníku …… popřípadě 1. pololetí 5. ročníku, obě pololetí 4. ročníku) a bonusové body: za vynikající prospěch a za umístění v okresním (krajském) kole vědomostních soutěží.

Přesné znění kritérií a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení:

Pro všechny obory:

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro gymnaziální obory

Pro studenty z 9. tříd (nástup do 1. ročníku čtyřletého studia gymnázia):

Stejně jako v předchozích letech, připravujeme i letos bezplatné tréninkové kurzy Čj a M. Tyto kurzy povedou profesoři Čj a M z našeho gymnázia a soustředí se hlavně na zvládnutí úskalí při vyplňování testů. Účastníci budou dále také seznámeni s tím, co všechno se od zájemců o studium na našem gymnáziu očekává.

Kurzy pro deváťáky budou probíhat vždy ve středu, a to 30.1, 13. 2., 27. 2. 2019(matematika) a 23. 1., 6. 2., 20. 2. 2019 (český jazyk), vždy od 15,00. Zájemci se mohou registrovat e-mailu: petrak@gyoa.cz. registrovaným zájemců budeme rozesílat pozvánky a další informace. Účast na kurzech je zcela dobrovolná a v žádném případě není podmínkou podání přihlášky ke studiu.

Pro studenty z 5. tříd (nástup do primy osmiletého studia gymnázia):

Pro uchazeče z 5. tříd chystáme jeden kurz z matematiky 6. 2. 2019 od 14,30 hod a další týden bude kurz z českého jazyka - 13. 2. 2019 od 14,30 hod. Tyto přípravné kurzy povedou profesoři Čj a M z našeho gymnázia. A budou na nich procvičovat různé testové úlohy odpovídající zadání přijímacích zkoušek. Zájemci se mohou registrovat e-mailu: petrak@gyoa.cz.

Další středu 20. 2. již od 13,30 pak uchazeče pozveme na “přijímačky nanečisto“. Zde si účastníci vyzkouší skutečné vzorové testy z Čj (60 minut) a M (70 minut), které jim poté opravíme a hodnocení zašleme na jejich adresy. Pro rodiče uchazečů chystáme ve stejný den pomoc s administrací a kontrolou přihlášek, rovněž jim zodpovíme všechny dotazy ohledně přijímacích zkoušek.

Kontakt pro dotazy: petrak@gyoa.cz, tel.: 565 301 941 nebo 774 691 018

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro obor obchodní akademie a obor ekonomické lyceum

63-41-M/02 obchodní akademie
78-42-M/02 ekonomické lyceum

Přípravné kurzy k příjímacím zkouškám budou probíhat ve středu odpoledne od 14:45 h.

Český jazyk23.01.2019 cvičný test06.02.2019 zpětná vazba k cvičnému testu20.02.2019 další cvičný test + zpětná vazba
Matematika30.01.2019 cvičný test13.02.2019 zpětná vazba k cvičnému testu27.02.2019 další cvičný test + zpětná vazba

Zájemci se mohou registrovat na e-mail maresova@gyoa.cz s uvedením jména a oboru, na který budou podávat přihlášku(y). Účast na kurzech je zcela dobrovolná a v žádném případě není podmínkou podání přihlášky ke studiu.

Kontakt pro dotazy: maresova@gyoa.cz, tel.: 565 301 729 nebo 728 989 998

VZOROVÉ ÚLOHY JSOU ZDE.

Soubory ke stažení: