Služby pro studenty

Informace o knihovnách, kopírkách, wifi a době otevření škol se vždycky hodí.

Knihovna na gymnáziu

Kde ji najdete: V prostoru šaten Gymnázia Pelhřimov
Kdy je otevřena: v pondělí a ve čtvrtek od 7:30 do 7:50
Co si můžete půjčit: téměř 1700 knih naší i světové literatury (k dispozici je celý seznam maturitní četby).
Na jak dlouho: maximální výpůjční doba je 2 měsíce, snažte se ji prosím dodržovat – knížky si potom nemohou půjčit vaši kamarádi.