Výsledky soutěží

Naši studenti úspěšně reprezentují školu v mnoha oborech.

Celostátní finále soutěže EUROREBUS

V úterý 5. června se v Praze konalo celostátní kolo 23. ročníku soutěže EUROREBUS.

Finálového klání se zúčastnily čtyři naše týmy, které uspěly v krajském kole: sekunda (vítězové krajského kola ZŠ 01), kvarta (postup na tzv. „divokou kartu“), septima (3. místo v kraji) a 3. B (5. místo v kraji, Adam Dolejš postup do soutěže jednotlivců).

V soutěži škol o putovní pohár jsme skončili na pěkném 8. místě ze sta hodnocených se ziskem 1 823 809 bodů. V celorepublikové konkurenci 55 nejlepších týmů v každé kategorii pak naše týmy dopadly následovně: v kategorii ZŠ 01 sekunda na 41. místě, v kategorii ZŠ 02 kvarta na 42. místě, v kategorii SŠ 3. B na 19. místě a septima na 32. místě. Adam Dolejš v soutěži jednotlivců skončil na 20. místě z 52 jednotlivců v kategorii SŠ.

Všem studentům zapojeným do soutěže touto cestou děkujeme!

Tradice pokračuje

Ve dnech 14.6. – 20. 6. 2018 se konalo ústřední kolo Olympiády v českém jazyce. V letošním školním roce nás v této soutěži reprezentovala Martina Adamcová, studentka kvarty. Své úspěchy v kole okresním a krajském potvrdila i v kole ústředním. V celorepublikové konkurenci obsadila 4. místo. Navázala tak na úspěchy studentů předchozích let – Barboru Čečákovou, Zdislavu Šrůtkovou, Martinu Petrákovou, Adama Šebestu.

Věříme, že se bude v tomto oboru dále rozvíjet, získávat zkušenosti a pokoušet se obstát i mezi středoškoláky.

K dosaženému výsledku Martině blahopřejeme a děkujeme jí za vzornou reprezentaci školy.

1. a 5. místo v krajském kole olympiády z češtiny.

Po velmi úspěšném okresním kole (1 postupující v I. kategorii - tercie a kvarta, a 2 postupující ve II. kategorii - střední škola) se naše studentky Martina Adamcová (kvarta), Anna Smrčková (VII.) a Lucie Čechová (3.A) vydaly 4. dubna vstříc nástrahám krajského kola do Žďáru nad Sázavou.

Marťa Adamcová napsala ve své kategorii nejlepší vypravování o noci strávené na hradě, v mluvnické části (zaměřené velmi na hru se slovem a jeho významy) skončila jako druhá až třetí nejlepší, a zaslouženě tak z prvního místa postupuje do celorepublikového finále.

V kategorii středních škol se Aničce Smrčkové povedl sloh (druhý nejlepší - téma Jako na houpačce), Lucce naopak spíše mluvnická část. Nakonec Anička skončila na krásném 5. místě a Lucka na solidní 11. příčce.

Všem třem děvčatům děkujeme za skvělou reprezentaci školy a Marťe přejeme mnoho štěstí v republikovém kole.

Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a SR

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 se v Jihlavě uskutečnilo krajské kolo Dějepisné soutěže studentů gymnázií. Tématem letošního ročníku byly československé dějiny v letech 1968 – 1977.

Krajského kola se zúčastnilo 14 družstev. Naši školu reprezentovali studenti 3.B, Adam Dolejš, Štěpán Kobrle a Kateřina Vichrová. Svým 8. místem potvrdili pečlivou přípravu a hluboké znalosti o našich moderních dějinách.

K dosaženému výsledku blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Zlato a stříbro z krajského kola Prezentiády

6. dubna 2018 se v Havlíčkově Brodě konalo krajské kolo Prezentiády. A našim studentům se zadařilo!

Vítězem se stal tým „Nikča a Lukáš“, ve složení Nikola Kubátová a Lukáš Kahoun ze 4. L. Na druhém místě pak skončil tým „Spanžbop“, ve složení Tereza Molíková a David Viktora z 2. B. Oba týmy prezentovaly letošní téma „Co nám doma neřekli“.

Vítězové postupují do československého „Grandfinále“, které se koná 26. - 27. 4. v Brně. Z druhých míst bude vybrán ještě jeden tým jako „divoká karta“, tzn. i tým „Spanžbop“ má ještě šanci se dostat do „Grandfinále“.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

1. místo z krajského kola zeměpisné olympiády

28. března 2018 se ve Žďáru nad Sázavou konalo krajské kolo zeměpisné olympiády.

V kategorii B zvítězil Radim Šebesta ze sekundy. V této kategorii se bohužel nepořádá celostátní kolo a tímto pro něj soutěž pro letošní rok končí.

V kategorii D se pak na třetím místě umístil Lukáš Kahoun ze 4. L a na dvanáctém místě skončil Adam Dolejš z 3. B.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Zeměpisná olympiáda

Studenti naší školy bodovali v okresním kole zeměpisné olympiády

Dne 20. února 2018 se konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. V kategorii B zvítězil Radim Šebesta ze sekundy, v kategorii D se na druhém místě umístil Lukáš Kahoun ze 4. BL a na třetím místě Adam Dolejš ze 3. B. První dva postoupili automaticky do krajského kola, které se uskuteční 28. 3. 2018 ve Žďáru nad Sázavou. Adam se nakonec také probojoval do krajského kola, protože se umístil mezi dalšími pěti postupujícími podle bodového ohodnocení.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postoupivším přejeme hodně úspěchů v dalším kole!

Fyzikální soutěž Fykosí fyziklání

Studenti gymnázia bodovali ve fyzikální soutěži.

Na MFF UK Praha se v pátek 16. února konal 12. ročník soutěže pětičlenných týmů v řešení fyzikálních úloh Fykosí fyziklání. Soutěž absolvovalo 112 týmů z Česka, 19 ze Slovenska a po jednom z Lotyšska, Makedonie a Španělska rozdělených podle věkových kategorií A, B a C.

Pravidla soutěže umožňují sestavovat týmy i ze dvou škol. Naši maturanti Josef Martínek, Viktor Rosman (oba oktáva) a Tomáš Čížek (3.B) vytvořili v kategorii A družstvo společně s dvěma dalšími studenty (Vít Beran, Miroslava Novoveská) z Masarykova gymnázia Plzeň. Tento „taktický tah“ slavil úspěch, neboť v konkurenci 49 týmů studenti obsadili 4. místo, v rámci České republiky dokonce 2. místo. Historicky to není ojedinělý výsledek, neboť v roce 2014 tým ve složení Václav Miřátský, Tomáš Novotný, Daniela Šimánková a Martin Vejbora v rámci České republiky zvítězil.

Naše gymnázium mělo ještě zastoupení v kategorii B, kde družstvo ve složení Jakub Veřtát, Kryštof Veřtát (oba 3.B), Jáchym Lis (septima), Marek Bedřich a Jakub Malínek (oba sexta) vybojovalo ze 45 týmů 10. místo.

Každé družstvo dostalo před začátkem v zalepené obálce 7 úloh. Úderem půl jedenácté se obálky otevřely a začal hon za soutěžními body. V případě vyřešení libovolné úlohy zástupce družstva doběhl k členu poroty, který výsledek uznal či neuznal. V kladném případě získalo družstvo 5 bodů a jednu novou úlohu, v opačném případě se student musel s původní úlohou vrátit a družstvo mohlo pokračovat v řešení. Při druhém, třetím a libovolně následujícím předložení porotě už mohl tým získat pouze 3 body, 2 body či 1 bod. Průběžný stav byl promítán na projekční stěnu, z důvodu většího napětí však posledních dvacet minut zůstal utajen. Po třech hodinách fyzikální klání skončilo, poté účastníci netrpělivě čekali na definitivní výsledky.

Naše studenty soutěž zajímá a účast v ní se stává již tradicí. Od roku 2013 se společně s její online formou konanou na podzim účastní pravidelně.

Na snímcích je družstvo našich mladších studentů v kategorii B.

O češtině trochu jinak

V posledních lednových dnech proběhlo okresní kolo této soutěže. Své zastoupení jsme měli v obou kategoriích. Studenti prokázali výborné znalosti a dovednosti v části jazykové i stylistické a slavili úspěch.

  • Martina Adamcová /kvarta/ - 1. místo
  • Alexandra Kocmanová /tercie/ - 11. místo
  • Lucie Čechová /3.A/ - 1. místo
  • Anna Smrčková /septima/ - 2. místo

Martina Adamcová, Lucie Čechová a Anna Smrčková postupují na základě svého umístění do krajského kola, které proběhne na začátku dubna ve Žďáru nad Sázavou.

Všem soutěžícím děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a postupujícím přejeme mnoho zdaru v kole krajském.

Fyzikální olympiáda na gymnáziu úspěšně pokračuje i letos.

V krajském kole kategorie A určenématuritním ročníkům zaznamenali cenný úspěch tři naši studenti. Čerstvý nositel Ceny města Pelhřimova a loňský krajský vítěz kategorie B Viktor Rosman obsadil 2. místo, Tomáš Čížek 4. místo a Josef Martínek 6.místo z 11 studentů Kraje Vysočina, kteří se do krajského kola probojovali. Viktor Rosman a Tomáš Čížek si svým bodovým ziskem navíc zajistili účast v celostátním kole, které se bude konat na přelomu února a března v Jablonci nad Nisou. Pro Viktora to bude třetí účast v celostátním finále, neboť již v nižších ročnících úspěšně v krajských kolech s maturanty soutěžil.
Gratulujeme všem třem k dosaženým výsledkům a dále přejeme Viktorovi a Tomášovi, aby si celostátní kolo s řadou zajímavých doprovodných akcí užili a ve vlastní soutěži co nejlépe uspěli.

Úspěchy v němčině

Dne 23.1.2018 na gymnáziu proběhlo okresní kolo soutěže v německém jazyce. Studenti našeho gymnázia byli velmi úspěšní. V kategorii středních škol zvítězil Adam Dolejš a na třetím místě se umístila Anna Slabá (oba 3.B). V kategorii mladších žáků z víceletých gymnázií vyhrála studentka kvarty Nela Kalianková. Oba vítězové nás budou ve svých kategoriích reprezentovat i v krajském kole. Blahopřejeme!

Naše účast v mezinárodní fyzikální soutěži

Ve středu 29. listopadu ve večerních hodinách proběhla mezinárodní fyzikální soutěž družstev ON LINE FYZIKLÁNÍ, kterou pořádá MFF UK Praha. Úkolem každého družstva je během tří hodin postupně řešit fyzikální úlohy a výsledky podle zadaného formátu průběžně vkládat do počítače. Soutěž začíná zobrazením skupiny úloh, za vyřešenou úlohu okamžitě naskakují body a objeví se nová úloha, v případě neúspěchu je možné vložit nový výsledek, ale s menším bodovým ziskem. Celá pravidla jsou však složitější, což vyžaduje vzájemnou spolupráci členů družstva. Zobrazují se průběžné výsledky, takže družstvo od začátku do konce vidí okamžité pořadí všech týmů s bodovým ziskem i statistiku řešení úloh (např. celkový počet správných a chybných odpovědí atd.). Průběh soutěže je tak dramatický a zajímavý i pro online připojeného diváka fanouška.

Naše družstvo ve složení Tomáš Čížek, Jáchym Lis, Josef Martínek, Martin Pinkas a Kryštof Veřtát obsadilo v kategorii B 10. místo ze 40 družstev České republiky a Slovenska.

Soutěž je mezinárodní nejen díky účastníkům slovenských škol, v kategorii zahraniční střední školy se objevují týmy z celého světa. V této kategorii soutěžilo 91 týmů, prvních pět míst obsadily týmy z Indie, Turecka, USA, USA a Velké Británie. Veškerá psaná komunikace včetně textů úloh probíhá souběžně v češtině a angličtině.

Další úspěchy v soutěžích anglického jazyka.

Naše škola byla v letošním školním roce opět úspěšná v soutěžích anglického jazyka.

V okresním kole Soutěže v anglické konverzaci zvítězil Mikuláš Konvalinka (sekunda) v kategorii I.B.V kategorii II.B obsadila první místo Vladimíra Martínková (kvarta). Postoupila do krajského kola, kde se umístila na druhém místě. V okresním kole v kategorii III.A získal Martin Procházka (2.A) druhé místo.

Studenti vyšších ročníků se zúčastnili online soutěže Angličtinář roku, ve které dosáhli velice pěkných výsledků. Celkově se škola umístila na 110. místě z 683 škol EU, na 52. místě z 310 škol ČR a na 3. místě z 8 škol Kraje Vysočina.

Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Fyzikální olympiáda

V dubnu proběhlo letošní poslední dějství fyzikální olympiády – krajské kolo ve středoškolských kategoriích B, C, D a v kategorii E pro základní školy.

Největší naděje jsme vkládali do našich třeťáků (kategorie B). Předpoklady se naplnily, všichni tři studenti výtečně zabodovali. Viktor Rosman (septima) zvítězil, Tomáš Čížek (3.B) bral pomyslný bronz za 3. místo a Josef Martínek svým šestým místem doplnil rozšířené pódium – to vše z 27 účastníků.

V kat. C (2. roč.) ze 32 účastníků atakoval stupně vítězů 4. místem Jáchym Lis (sexta), dále Jakub Veřtát (2.B) získal 9. místo, Kryštof Veřtát (2.B) 11. místo, Jana Sýkorová (2.B) 18. místo a Pavel Hájek (sexta) 28. místo.

V kategorii D (1. ročník) obsadil ze 37 účastníků Marek Bedřich (kvinta) 14. místo, Jakub Malínek (kvinta) 18. místo, Roco Signorelli 24. místo a Jan Matouš 34. místo.

V kategorii E (ZŠ a nižší gymnázium) obsadila 22. místo jedna z mála dívek kvartánka Simona Kaňková.

Přidáme-li předchozí lednové 4., 5. a 6. místo v kategorii A, pak v neoficiálním pořadí škol podle umístění na prvních šesti místech ve středoškolských kategoriích byla naše škola v Kraji Vysočina nejlepší, těsně před Gymnáziem Havlíčkův Brod.

Navíc vítěz kategorie B Viktor Rosman byl na základě bodového zisku v krajském kole a únorového výsledku v celostátním kole kat. A přizván na 14denní soustředění rozšířeného reprezentačního týmu České republiky, který se připravuje na Mezinárodní fyzikální olympiádu v červenci v Indonésii.

Účast v krajském kole není automatická, každý účastník musel projít sítem domácího kola, v kat. E navíc musel úspěšně zvládnout okresní kolo. Samozřejmě jako na každou soutěž se studenti museli připravovat. Odměnou jim jsou nejen dosažené výsledky, ale především odborný růst v disciplíně, kterou třeba jednou budou na vysoké škole studovat.

Turnaj v kuželkách o putovní pohár - OK soutěže žactva

Výsledky GYOA:
Finále jednotlivců - dívky
1. místo Nikola Kučerová - sekunda
4. místo Terezie Medová - tercie
5. místo Andrea Rásochová - tercie

Soutěže se zúčastnilo 29 družstev.

Úspěch primánů

V pondělí 10. dubna 2017 se uskutečnilo online kolo čtenářské soutěže Souboj čtenářů 2017, kterého se spolu s naší primou účastnilo ještě dalších 89 škol z celé republiky. „Primáni“ v boji s ostatními soupeři šestých tříd a příslušných víceletých gymnázií prokázali výbornou znalost pěti přečtených knih a pro naši školu vybojovali krásné 6. místo. To sice na postup do dalšího kola nestačilo, ale celá třída získala bohaté zkušenosti při práci s knihou, utužila třídní vztahy a natrénovala spolupráci.

Krajské kolo soutěže Prezentiáda s naší účastí

V pondělí 10. dubna 2017 se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo krajské kolo soutěže Prezentiáda (kategorie ZŠ a nižší gymnázium), týmové soutěže v projektové tvorbě pro dvou až tříčlenné týmy. Mezi 8 nejlepších v Kraji Vysočina postoupil z nominačního kolaz okresu Pelhřimov i náš tým „Kvartánky“, ve složení Vladimíra Martínková a Simona Kaňková. Děvčata si vybrala prezentaci na téma „Jak (ne)učit ve škole". Organizátoři soutěže zhodnotili výstupy všech 8 týmů jako velice povedené. Díky silné konkurenci dalších škol z kraje se však naše „Kvartánky“ neprobojovaly na medailové pozice. Přesto statečně reprezentovaly naší školu, za což jim patří uznání. Navíc všem tato zkušenost pomohla překonat strach a trému z prezentování před velkým počtem lidí a poskytla zpětnou reakci od odborné poroty. Podrobnou reportáž z krajského klání si můžete přečíst na oficiálních stránkách soutěže (http://www.prezentiada.cz/novinky/1816-v-havlkov-brod-se-jelo-iv).

Další úspěšné vystoupení ve fyzikální olympiádě

Naše škola letos opět pořádala okresní kolo fyzikální olympiády kat. E a F. Před soutěží se účastníci a jejich pedagogický doprovod seznámili s ukázkami v badatelském centru, poté začala vlastní soutěž, které se zúčastnilo 21 žáků 8. a 9. tříd pěti základních škol a tercií a kvart tří gymnázií okresu Pelhřimov.

V kategorii F (8. třída, tercie) z našich žáků Duy Le zvítězil, Filip Havelka obsadil 3. místo a Jakub Žižka 6. místo, všichni získali titul úspěšný řešitel okresního kola.

V kategorii E (9. třída, kvarta) obsadila 6. místo Simona Kaňková a též se stala úspěšným řešitelem okresního kola. Díky dostatečnému bodovému zisku se navíc probojovala mezi 25 nejlepších žáků kraje Vysočina, kteří koncem dubna svedou přímý souboj na krajském kole v Jihlavě.

Na snímku Duy Le a Filip Havelka zachraňují Newtona před padajícím jablkem, čímž se pokouší změnit historii, ale hlavně si vychutnávají svůj úspěch.

Adam obstál i v krajském kole

V pondělí 3. dubna se ve Žďáru nad Sázavou konalo krajské kolo soutěže O češtině trochu jinak. Naše škola měla zastoupení v první i druhé kategorii. Student kvarty Adam Šebesta zde obhájil své umístění z okresního kola. Jeho krajská premiéra měla podobu vynikajícího třetího místa. Zdá se, že jsme v Adamovi získali pokračovatele dlouholeté tradice úspěšných řešitelů této soutěže.

Adamovi blahopřejeme k dosaženému úspěchu a všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

S Vysočinou do Evropy

V pátek 24. 3. 2017 se naši studenti Jana Sýkorová, Adam Dolejš a Lukáš Kahoun zúčastnili finále soutěže S Vysočinou do Evropy. Soutěž probíhala již od října loňského roku a všichni tři se museli nejprve probojovat mezi 24 nejlepších v kraji, kteří byli pozváni do finálového kola. I tam byli velmi úspěšní - Jana s Lukášem obsadili 13. a 14. místo. Adamovi se podařilo probojovat mezi deset nejlepších, kteří museli předvést prezentaci v anglickém jazyce o krásách Kraje Vysočina. Velmi pěkný výkon jej posunul na páté místo a domů si jako cenu odvezl notebook. Další cenu si Adam odvezl za třetí nejlepší prezentaci, kterou vybírala veřejnost v online hlasování.
Z úspěchu našich studentů máme velkou radost, upřímně jim blahopřejeme a děkujeme za kvalitní reprezentaci naší školy.

Fyzikální soutěž Fykosí fyziklání

Na MFF UK Praha se v pátek 17. února konal 11. ročník soutěže pětičlenných týmů v řešení fyzikálních úloh Fykosí fyziklání. Soutěž absolvovalo 105 týmů z Česka i Slovenska rozdělených podle věkových kategorií A, B a C.

Naši studenti sestavili dva týmy. Tým Fyčusové ve složení Josef Martínek, Viktor Rosman (oba septima), Tomáš Čížek, Petr Petrák (oba 3.B) a Jáchym Lis (sexta) obsadil v kat. B 7. místo ze 34 zúčastněných družstev.

Druhý tým s názvem JAK? soutěžil pouze ve čtyřech, z důvodu náhlé nemoci svého člena, ve složení Jakub Veřtát, Kryštof Veřtát (oba 2.B), Vítek Zeman (2.A) a Jan Matouš (1.A). Tým v kategorii C vybojoval 14. místo ze 40 zúčastněných družstev.

Každé družstvo dostalo před začátkem v zalepené obálce 7 úloh. Úderem půl jedenácté se obálky otevřely a začal hon za soutěžními body. V případě vyřešení libovolné úlohy zástupce družstva doběhl k členu poroty, který výsledek uznal či neuznal. V kladném případě získalo družstvo 5 bodů a jednu novou úlohu, v opačném případě se student musel s původní úlohou vrátit a družstvo mohlo pokračovat v řešení. Při druhém, třetím a libovolně následujícím předložení porotě už mohl tým získat pouze 3 body, 2 body či 1 bod. Průběžný stav byl promítán na projekční stěnu, z důvodu většího napětí však posledních dvacet minut zůstal utajen. Po třech hodinách fyzikální klání skončilo, poté účastníci netrpělivě čekali na definitivní výsledky.

Naše studenty soutěž zajímá a účast v ní se stává již tradicí. Od roku 2013 se společně s její online formou konanou na podzim účastní pravidelně. Vždyť s jídlem roste chuť a s úspěšností zvlášť.

Géčka vyzpívala 1. místo v pěvecké soutěži

Dne 10. 2. 2017 proběhla v příjemném prostředí freskového sálu Muzea Vysočiny Pelhřimov pěvecká soutěž s názvem Pelhřimovský zvonek 2017. Soutěžili účastníci ze základních škol a víceletých gymnázií našeho regionu.
Student gymnázia, Simeon Hána, byl zařazen do III. kategorie, v níž se hodnotil pěvecký výkon soutěžících 8. a 9. ročníků základních škol a víceletých gymnázií. Simeon za doprovodu skupiny Géčka zpíval nejdříve píseň Svatá Kateřina z Weissovy sbírky Český jih a Šumava v písni. Vzhledem k tomu, že postoupil do dalšího soutěžního kola, přidal lidovou píseň z okolí Pelhřimova Daleko, široko, jsou babický pole. Simeon se skupinou Géčka zabodoval a vyzpíval 1. místo.
Aničce, Zuzce, Dominice, Bětce, Markétce, Vojtovi a samozřejmě Simeonovi děkujeme za zodpovědnou přípravu na soutěž a vzornou reprezentaci našeho gymnázia.

Memoriál Pepy Šlaka - žákovský lyžařský závod pro 9.ročník.

Z naší školy se zúčastnilo 11 studentů v kategoriích lyže a snowboard.
Vojtěch Dvořák ze sekundy získal stříbrnou medaili v kategorii snowboard.

Postup do krajského kola v obou kategoriích olympiády z češtiny

Jako již tradičně se na začátku února uskutečnilo okresní kolo soutěže O češtině trochu jinak. Z našich 4 zástupců postupují dva do krajského kola.
V první kategorii (8. a 9. třída) soutěžilo 36 žáků. Adam Šebesta z kvarty skončil třetí (ze slohu dosáhl plného počtu bodů) a postupuje, Vladimíra Martínková byla sice lepší v mluvnické části, nevyšel ji ale sloh, a tak nakonec skončila na 6. - 9. místě.

Ve druhé kategorii (studenti středních škol) postupuje z druhého místa Lucie Čechová (2. A), Lucie Příhonská (3. A) obsadila sedmé místo.

Děkujeme všem studentům za skvělou reprezentaci naší školy a držíme palce v dubnovém krajském kole.

Do krajského kola dějepisné olympiády postupujeme z prvních dvou míst

Dne 17. ledna proběhlo okresní kolo dějepisné olympiády. Letošní klání se nese v duchu tématu „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové v 18. století.“ Na krásném prvním a druhém místě se umístili žáci našeho gymnázia - Filip Havelka z tercie a Vojtěch Staněk z kvarty. Oba studenti dosáhli výborných výsledků a obstáli v silné konkurenci 30 účastníků. Děkujeme jim za vzornou přípravu. Filip i Vojta postoupili do krajského kola, které se uskuteční v březnu.

Celostátní kolo fyzikální olympiády opět s naší účastí

Po úspěšném tažení našich studentů v krajském kole kategorie A fyzikální olympiády, kdy se do první šestice vměstnali tři naši studenti, pokračovala tato kategorie ve dnech 7. – 10. února 2017 celostátním kolem v Rumburku. Tam se kvalifikoval nejlepší z této trojice, Viktor Rosman. Jeho postup byl sice očekávaný, nicméně tvrdě vybojovaný.

Viktor do celostátního kola postoupil již loni a jako student sexty obsadil 38. místo, letos se v roli septimána posunul na 17. místo a stal se úspěšným řešitelem celostátního kola. Navíc bude mít ještě jednu šanci v maturitním ročníku, stejně jako Josef Martínek a Tomáš Čížek, kteří letos od účasti v celostátním kole nebyli daleko.

Soutěž spočívala ve vyřešení 4 teoretických úloh v časovém limitu 5 hodin a druhý den ve vypracování čtyřhodinové experimentální úlohy.

Obsahem teoretických úloh byly:

  1. radioaktivní rozpad radonu a jeho energetická bilance,
  2. pohyb padající kuličky ve vzduchu s turbulentním obtékáním,
  3. Perrinovy pokusy se sedimentací gumiguty v tíhovém poli a v odstředivce,
  4. hledání polohy optické čočky, když byla známa bodová poloha předmětu, jeho obrazu a ohniska čočky na optické ose (úloha měla 4 řešení, tři pro spojku a jedno pro rozptylku).

V experimentální úloze studenti dostali hliníkovou trubku se záslepkami, která měla v neznámém místě uvnitř fixovanou ocelovou kuličku. Pomocí změřených period kmitů po zavěšení v různých otvorech měli určit polohu kuličky v trubce a poměr hmotností kuličky a trubky.

Fyzikální soutěž doplnily dvě odborné přednášky o gravitačních vlnách a o plazmě v podání špičkových odborníků prof. Podolského a prof. Kulhánka, dále přednáška o historii města a prohlídka města.

Fyzikální život na naší škole pokračuje. Za týden se dva pětičlenné týmy utkají na republikové soutěži Fykosí fyziklání na MFF UK v Praze, v březnu se předvedou naši malí studentíci z tercie a kvarty na okresním kole fyzikální olympiády a v dubnu zbývající středoškoláci na krajském kole. Nic nejde samo, k talentu se musí přidat vlastní píle a vytrvalost. Zatím tyto vlastnosti naši soutěžící prokazují.

O češtině trochu jinak

V prvních únorových dnech se konalo okresní kolo soutěže O češtině trochu jinak. Své zastoupení jsme měli v obou kategoriích. Studenti prokázali výborné znalosti a dovednosti v části jazykové i stylistické a slavili úspěch. Adam Šebesta/kvarta/ - 3. místo, Vlaďka Martínková/kvarta/ 6. – 9.místo, Lucie Čechová /2.A/ - 2.místo, Lucie Příhonská /3.A/ - 7. místo.

Adam Šebesta a Lucie Čechová postupují na základě svého umístění do krajského kola, které proběhne na začátku dubna ve Žďáru nad Sázavou.

Všem soutěžícím děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a postupujícím přejeme mnoho zdaru v kole krajském.

Fyzikální olympiáda na gymnáziu úspěšně pokračuje i letos

V krajském kole fyzikální olympiády kategorie A určené maturitním ročníkům zaznamenali cenný úspěch tři naši studenti z předposledního ročníku studia na gymnáziu. Umístili se v těsném závěsu, 4. Viktor Rosman, 5. Josef Martínek (oba septima) a 6. Tomáš Čížek (3.B). Navíc Viktor Rosman postoupil mezi padesátku nejlepších do celostátního kola, které proběhne7.-10. února v Rumburku. Zbývajícím dvěma mnoho k postupu nechybělo, patří jim v celostátním srovnání 61. a 63. místo.

Gratulujeme k dosaženému výsledku a držíme palce Viktorovi v celostátním kole, ale i všem třem v dubnovém krajském kole jejich vlastní věkové kategorie B fyzikální olympiády.

Úspěchy v němčině

Dne 19.1. 2017 na gymnáziu proběhlo okresní kolo soutěže v německém jazyce. Studenti našeho gymnázia byli velmi úspěšní. V kategorii středních škol zvítězil Adam Dolejš (2.B) a Dorota Skřivanová (septima) se umístila na třetím místě. V kategorii mladších žáků z víceletých gymnázií vyhrál student kvarty Vojtěch Tomšů. Oba vítězové nás budou ve svých kategoriích reprezentovat i v krajském kole.

Ekologická olympiáda

Tradiční soutěž Českého svazu ochránců přírody se konala na přelomu října a listopadu.

Ve dnech 31.10 – 2.11. jsme se zúčastnili krajského kola 22.ročníku Ekologické olympiády. Tentokrát se konalo v Mrákotíně u Telče, který je známý těžbou kvalitní žuly. Ubytovaní jsme byli v penzionu Modrá Kotva na kraji obce s přímým přístupem do přírody.

Letošním tématem byli biokoridory a biobariéry. To nabízí řešení problému migrace velkých šelem, například návrat vlka či medvěda do české přírody. Zkoumání této problematiky nám umožňuje hledat nová řešení, která budou prospěšná v oblasti migrace zvířat, zejména velkých šelem - navrácení medvěda nebo vlka zpět do české přírody.

Během soutěže jsme měli příležitost dozvědět se více o těchto problémech díky zajímavým přednáškám od odborníků, kteří se nám celé tři dny ochotně věnovali. Například zajímavá exkurze do krajiny, zaměřené na pozorování členitosti krajiny a zdůraznění problému liniových staveb. Součástí byl i praktický úkol, kdy jsme si vyzkoušeli práci v terénu při tvoření transektu (nákres struktury průřezu vegetací) a malá maturita (“maturita” z předem zadaných témat a obhajoba praktického úkolu)

Náš tým ve složení Anna Smrčková, Barbora Blažková a Jáchym Lis (sexta) se umístil na 4. místě. Do národního kola jsme bohužel nepostoupili, ale ani tak své účasti nelitujeme. Přineslo nám to spoustu nových znalostí, větší obecný rozhled o fungování přírody a v neposlední řadě jsme zde poznali spoustu nových lidí.

Středoškolský atletický pohár, Corny 2016

Tak jako každý rok v září se i v letošním roce konala okresní a krajská kola této soutěže.

Okresní kolo pro náš okres organizovala naše škola ve spolupráci s DDM v Pelhřimově a konalo se 19.9.2016 ve sportovním areálu v Nádražní ulici. Jak v kategorii dorostenek, tak v kategorii dorostenců zvítězilo Gymnázium a obchodní akademie Pelhřimov a postoupilo do krajského kola, které se konalo 27.9.2016 v Jihlavě za účasti pěti družstev kategorii dorostenek a šesti v kategorii dorostenců.

Studentky naší školy obsadily 4. místo a studenti 3.místo, když všechny závodnice i závodníci podali kvalitní výkony. K úspěchům jim patří gratulace a poděkování za pěknou reprezentaci školy.

Přírodovědný klokan a Logická olympiáda na gymnáziu

Přírodovědný klokan

Ve středu 12. října proběhla na základních a středních školách celostátní soutěž Přírodovědný klokan. Úkolem soutěžících bylo vyřešit test sestavený z 24 otázek s výběrem odpovědi v časovém limitu 40 min. Soutěže se zúčastnili všichni žáci tercie a kvarty (kategorie Kadet) a všichni žáci kvinty, sexty, 1. a 2. ročníku čtyřletého studia.

V kategorii Kadet zvítězil Vít Koutenský (kvarta) – 84 bodů, druhé místo obsadila Martina Adamcová (tercie) – 80 b. a třetí místo Karel DuyLe (tercie) 79 b.

V kategorii Junior dopadli soutěžící takto: 1.-2. Jáchym Lis (sexta) a Jakub Veřtát (2.B) – 88 b., 3.-4. Vojtěch Pistulka (sexta) a Vítek Zeman (2.A) – 81 b.

Výsledky se postupně v okresech, krajích a celostátně sumarizují a na webových stránkách http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/ si každý účastník může porovnat svůj dosažený výsledek s anonymní celostátní statistikou četnosti bodových hodnocení. Kromě toho nejlepší žáci a studenti jsou zveřejněni ve výsledkové listině.

Logická olympiáda

V říjnu proběhla formou online nominační kola logické olympiády. Z naší školy se v kategorii B do 50členného pole krajského kola z 1496 účastníků Kraje Vysočina probojovali v kat. B Martina Adamcová (tercie), Magdaléna Kožichová (prima), Laura Horkayová (kvarta) a Matyáš Petrák (sekunda). Obdobně v kategorii C postoupili do krajského kola z 521 soutěžích našeho kraje mezi padesátku nejlepších Jakub Veřtát (2.B), Barbora Blažková (sexta) a Ivana Kapounová (kvinta).

Blahopřejeme a držíme palce v krajském kole, které se koná 4. listopadu v Havlíčkově Brodě.

Přírodovědný klokan

Dne 12. 10. 2016 se 17 studentů 1. L a 2. L Obchodní akademie Pelhřimov zúčastnilo mezinárodní soutěže „Přírodovědný Klokan“. Nejlepšího výsledku dosáhl Daniel Fanta, který získal 52 bodů ze 120 možných, na druhém místě skončila Petra Doskočilová se 42 body a na třetím místě se umístil Daniel Šeda také se 42 body.

Přespolní běh

Po vítězství v okresním kole soutěže se mladší děvčata ( kategorie III) probojovala do krajského finále, které se konalo 13.10.2016 v lyžařském areálu Martina Koukala ve Žďáru nad Sázavou. V konkurenci 8 družstev dívky vybojovaly páté místo. Složení družstva: B. Víková, Z. Vratišovská tř. sekunda, A.Jůzlová,G.Zemanová, K.Brožová tř prima. Do krajského kola postoupilo i družstvo dorostenek ve složení K.Pekárková,Z.Richterová, B, Ťoukálková, A.Tousková, N.Tesařová a L.Blažková.

Všem děvčatům děkujeme za reprezentaci školy.