Veřejné zakázky

V přiložených archivech naleznete vypsané veřejné zakázky.

Všechny zakázky jsou uloženy na veřejném profilu zadavatele https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_149.html

(Předchozí profil zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/62540009).

Soubory ke stažení: