Školská rada

Zřízení školské rady a její práva a povinnosti stanoví školský zákon (zákon. č. 561/2004 Sb.) v §167 a §168.

Školská rada Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov má šest členů, kteří zastupují pedagogické pracovníky, zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků a zřizovatele.

Seznam členů školské rady GYOA od 12.7.2021:

  • Pavel Knežik, člen Zastupitelstva Kraje Vysočina,
  • Ing. Josef Koch, místostarosta Města Pelhřimov
  • Mgr. Michal Čečák, zvolen za pedagogické pracovníky školy
  • Mgr. Ivana Vaňková, zvolena za pedagogické pracovníky školy
  • Mgr. Jan Brožek, zvolen za zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů
  • Mgr. Lenka Humešová, zvolena za zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů