Školská rada

Zřízení školské rady a její práva a povinnosti stanoví školský zákon (zákon. č. 561/2004 Sb.) v §167 a §168.

Školská rada Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov má šest členů, kteří zastupují pedagogické pracovníky, zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků a zřizovatele.

Seznam členů školské rady GYOA od 23. 4. 2018:

  • Mgr. Karel Kratochvíl, předseda školské rady, zvolen za pedagogické pracovníky školy
  • Ing. Libuše Čechová, zvolena za pedagogické pracovníky školy
  • Mgr. Markéta Hupková, zvolena za zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů
  • Lenka Jírů, zvolena za zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů
  • Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová, jmenována zřizovatelem
  • Mgr. Bohumil Kovanda, jmenován zřizovatelem