Nacházíte se:

Rozvíjíme profesionální kompetence pro 21. století

Tento projekt je realizován v rámci projektu Erasmus+ školní vzdělávání

Erasmus

Projekt: Rozvíjíme profesionální kompetence pro 21. století
Tento projekt je realizovánza finanční podpory Evropské unie.

Program: Erasmus+ školní vzdělávání
Začátek projektu: 1. 9. 2019
Konec projektu: 31. 10. 2021

Realizované mobility:

 1. Jazykový kurz „Business English“, Gateway School of English, St Julian’s, Malta, 13. 7. – 24. 7. 2020
 2. Jazykově-metodický kurz „Advanced Digital Technology in the Classrooom“, Easy School of Languages, Valletta, Malta, 5. 7 – 16. 7. 2021
 3. Jazykový kurz „English as a Foreign Language, GV Malta English Centre, 5. 7 – 16. 7. 2021
 4. Jazykově-metodický kurz „Teacher Training Courses – CLIL“, CES Dublin, Irsko, 7. – 6. 8. 2021
 5. Jazykově-metodický kurz „English Language Development for teachers with CLIL approaches and methods, Link School of English, Swiegi, Malta,
  2. 8. – 13. 8. 2021
 6. Metodický kurz „Professional Development of English language teachers and practical use of ICT in the classroom“ Link School of English, Swiegi, Malta,
  2. 8. – 13. 8. 2021
 7. Jazykově-metodický kurz „Methodology Reviseted, Revitalised and Re-energised“, ETI Malta, 2. 8. – 13. 8. 2021
 8. Metodicko-jazykový kurz „Methodology Refresher Course, Fluency and Language Development, ETI Malta, 9. 8. – 20. 8. 2021
 9. Jazykově-metodický kurz „Methodology Refresher Course, Fluency and Language Development, ETI Malta, 9. 8. – 20. 8. 2021
 10. Stínování na gymnáziu Kalevan lukio, Tampere, Finsko, 30. 8. – 10. 9. 2021

Již v průběhu roku 2019 obdržela naše škola grant z evropských fondů programu Erasmus+ a 10 učitelů se začalo těšit a připravovat na zahraniční jazykové kurzy a stáže ve Velké Británii, Irsku, Maltě a Finsku. Jenže na jaře 2020 přišel „covid“ a většina aktivit byla přesunuta na léto 2021. Navzdory covidovým opatřením – nošení roušek, měření teploty apod. se kurzy a stáže v zahraničí nakonec podařilo uskutečnit, pouze pobyty ve Velké Británii byly přesunuty na Maltu.

A jaký byl přínos?

Nové zkušenosti ze zahraničí

Jaroslav Trnka, stínování na gymnáziu Kalevan lukio ve finském Tampere:
„Na přelomu srpna a září 2021 jsem měl možnost strávit dva týdny stínováním na Kalevan lukio. Díky velkorysosti hostitelské školy jsem měl v podstatě neomezený vstup do probíhající výuky, takže jsem mohl pozorovat místní učitele při jejich práci, porovnávat ji s vlastní praxí i s obvyklým stylem učení v České republice. Kromě vlastní výuky jsem pak průběžně poznával finský vzdělávací systém středoškolské úrovně, zejména systém kurzů a výukových cyklů. Za hlavní přednosti vzdělávání ve Finsku považuji důraz na samostatnou práci studentů, delší výukové lekce (75 minut), velkou míru volitelnosti (povinné a nepovinné kurzy), důraz na vzájemnou důvěru všech zúčastněných a krátký horizont učení, spočívající v sedmitýdenních cyklech. Bylo by skvělé, kdyby se v budoucnu alespoň některé z těchto předností podařilo přenést i do vzdělávání u nás.“

Nové metody

Jitka Vejborová, Irena Zvolánková, Petra Coufalová, metodicko-jazykový kurz na Maltě
„Program byl zaměřen na postupy a metody, které lze použít k nácviku různých dovedností při výuce cizího jazyka. Všechny aktivity jsme si samozřejmě prakticky vyzkoušely. Kurz probíhal v angličtině, nicméně většinu představených metod je možné použít při výuce jakéhokoliv cizího jazyka.“

Využívání ICT prostředků ve výuce

Radek Daňhel, metodický kurz s využití ICT prostředků na Maltě
„V dnešní době sehrává výpočetní technika zásadní roli ve všech oblastech každodenního života, proto jsem si zvolil kurz, v němž bych získal praktické dovednosti a tipy na práci s počítačem/tabletem/mobilním telefonem v hodinách angličtiny a anglické konverzace.“
Josef Provázek, ICT kurz v anglickém jazyce na Maltě
„Během kurzu jsem se seznámil s množstvím aplikací sloužících převážně ke zvýšení motivace studentů a tím k zefektivnění výuky. Vyzkoušel jsem si vytvoření vlastní webové prezentace, která umožňuje sdílení zdrojů a komunikaci se studenty pomocí blogu. Velká část kurzu byla také věnována cloudovým nástrojům. Všechny tyto nástroje je možné využívat při výuce různých předmětů.“

Seznámení se CLIL metodou

Jana Daňhelová, jazykový kurz s metodou CLIL na Maltě
„Angličtina je v současnosti hlavním komunikačním jazykem ve vědě, v průmyslu i dalších oborech a je dobré, aby se v něm studenti naučili komunikovat, ale také myslet, pracovat. Proto je vhodné používat ve výuce metodu CLIL nebo-li Content and Language Integrated Learning, obsahově a jazykově integrované vyučování. Tímto směrem byl i zaměřen i 14 denní kurz, kterého jsem se zúčastnila letos v létě.“
Martin Dvořák, jazykový kurz s využitím metody CLIL v Irsku
„Během kurzu jsem získal jednak teoretické znalosti, praktické návody a materiály, ale také jsem si vyzkoušel, jak CLIL hodinu připravit a odučit. Zpětná vazba od lektora a ostatních účastníků kurzu byla velice přínosná.“
Pavla Marešová, kurz obchodní angličtiny na Maltě
„Pro uplatnění absolventů odborných škol je anglický jazyk velmi důležitý, ať již pro práci v naší zemi nebo v zahraničí. Ráda bych např. hodiny účetnictví rozšířila o odbornou terminologii v tomto cizím jazyce tak, aby absolvent uměl např. sestavit účetní výkazy právě v angličtině.“

Nové kontakty

Aleš Petrák, jazykový kurz na Maltě
„Velkým přínosem bylo nejen zlepšení jazykových dovedností, ale také sdílení zkušeností s kolegy z jiných zemí a navázání nových kontaktů.“

Soubory ke stažení: