Nacházíte se:

Zájezd do Velké Británie

Průběh zájezdu očima několika studentů gymnázia.

Vladimíra Martínková, sexta.

Den první neboli cesta

Odjezd autobusu byl stanoven až na jedenáctou hodinu ranní, a proto jsme do růžova vyspaní, s dobrou náladou a srdíčkem plným očekávání vyrazili směr Anglie. S dostatkem jídla, řízky, které nám maminka upekla, a dekami jsme s občasnými přestávkami na záchod zvládli cestu s nadhledem, a to dokonce i české dálnice. Okolo třetí ráno jsme dorazili do Calais, kde nás čekala pasová kontrola a ve čtyři patnáct ráno jsme trajektem vypluli do Doveru. Naposled jsme zahlédli krásné francouzské pobřeží, usídlili se na volných sedačkách a šli na hodinu a půl spát.

Den druhý: Westminster, Churchill War Rooms, Trafalgar Square

Díky časovému posunu jedné hodiny jsme dorazili do doverského přístavu v 4:45 britského času. Z paluby trajektu jsme se opět přesunuli do našeho známého autobusu a spali dál. Okolo osmé hodiny nás probudil hlas našeho angličtináře Radka Daňhela, který oznamoval příjezd do Londýna. Všichni hned začali hledět z okna a analyzovat toto přenádherné město. Dnes byla v nejdříve v plánu prohlídka Westminsteru. Když jsme vystoupili z autobusu, zaslepily nás sluneční paprsky a my spokojeně mohli vysvléknout bundy. Poté, co jsme se pokochali pohledem na poklidnou Temži, Londýnské oko, majestátní Big Ben a budovy parlamentu, byla na programu návštěva Churchill War Rooms, což byl podzemní úkryt Winstona Churchilla za druhé světové války. Dostali jsme audio průvodce a mohli se vydat na poznávání dalšího kousku historie. Po skončení prohlídky bylo na čase pokračovat dále, a to vstříc Wellington Arch a poté rovnou na Trafalgarské náměstí, kde byl rozchod. Zájemci se mohli podívat do National Gallery a po hodině a půl byl sraz k odjezdu. Když jsme přijeli na místo určení, přebraly si nás naše dočasné anglické rodiny a rozvezly nás do našich domovů.

Den třetí: Kensington Palace, Banqueting House, Westminster

Když všichni dorazili na místo srazu u autobusu, mohli jsme vyrazit. První zastávkou byl Kensington Palace, což bylo mimo jiné sídlo Lady Diany. Zde na nás čekala prohlídka bohatě zdobeného interiéru a expozice o vlivu Lady Diany na módu. Poté jsme se procházkou dostali do Banqueting House, což je jediná zachovalá část paláce Whitehall a může se pyšnit nádhernou výzdobou. Přeplněné londýnské metro nás posléze svezlo k Bank of England, kde jsme si dali zaslouženou siestu. Poté jsme přejeli do Westminsteru na prohlídku Jewel Tower, která je součástí Westminsterského paláce. Po dlouhém , nicméně opravdu vydařeném dni na nás na místě srazu opět čekaly naše anglické rodiny, a tak jsme se rozloučili a šli se pořádně vyspat.

Den čtvrtý: Hampton Court Palace a Natural History Museum

Dnes byla v plánu návštěva Hampton Court Palace a Přírodovědného muzea. Čekala nás cesta na druhou stranu Londýna, ale naštěstí jsme se nezasekli v londýnských zácpách, a tak jsme k paláci dorazili relativně brzo. Byl krásný slunečný den a my jsme mimo jiné mohli strávit nějaký čas v překrásných zámeckých zahradách, podívat se, jak se hrál dobový tenis, nebo si prohlédnout tehdejší kuchyni. Okolo jedné hodiny jsme opět zasedli do autobusu a vydali se do již slíbeného Přírodovědného muzea. Jelikož projití celé expozice by zabralo měsíce, dostali jsme rozchod, abychom si mohli prohlédnout pouze to, co nás zajímalo. Po třech hodinách jsme se sešli u autobusu a jeli zpět.

Den pátý: Dover Castle, Walmer Castle, Canterbury

Tentokrát nás autobus vezl mimo Londýn, a to k pobřeží. Po zhruba dvouhodinové jízdě jsme dorazili do první destinace tohoto dne, Doverského hradu. Od moře foukalo, a tak jsme oblékli bundy a vydali se na prohlídku hradu a podzemní nemocnice, která byla používána za druhé světové války. Pokochali jsme se nezapomenutelnými výhledy na moře, bylo jasno, a tak jsme dokonce zahlédli i francouzské pobřeží. Když nám vítr dostatečně rozcuchal vlasy, nastoupili jsme zpět do autobusu a vydali se podél pobřeží na prohlídku Walmerského hradu a jeho překrásných zahrad, prohlédli si slavné Wellingtonovy holinky a vyjeli dále do Canterbury. Zde na nás čekala prohlídka St. Augustin’s Abbey a rozchod na nákupy. Vyčerpaní, ale šťastní jsme se vrátili do autobusu a těšili se na naše rodinky.

Den šestý: City of London

Opět nás probudily sluneční paprsky procházející oknem, my se naposledy rozloučili s našimi rodinkami, vzali kufry a vyjeli vstříc poslednímu dni tohoto zájezdu. Čekala nás pěší prohlídka City of London. Shlédli jsme St. Paul’s Cathedral, Tower, Tower Bridge, podívali se na křižník Belfast, což je loď královská, a poté nastoupili opět na londýnské metro a vyjeli směr Greenwich. Tunelem pro pěší jsme prošli pod Temží, vystoupali malý kopeček k nultému poledníku a uviděli krásný výhled na velkou část Londýna. Na chvíli jsme si jen sedli a kochali jsme se, a když nastal čas, vyrazili jsme nakoupit jídlo na cestu. A tak skončil náš nezapomenutelný pobyt v Londýně a autobus se vydal na cestu zpět do Doveru. V deset jsme nasedli na trajekt a čekala nás zase cesta zpět, slovy našeho pana angličtináře: „Domů, do Prahy, do Podolí, do lékárny…“ A snad se do Velké Británie zase někdy vrátíme…


Anna Hotovcová, Tereza Maděrová, kvinta

Naše putování do Spojeného království započalo v pondělí 8.10. 2018, kdy jsme se v 11 hodin plni elánu a očekávání sešli před budovou Gymnázia. Naše cesta byla opravdu dlouhá a namáhavá, ale všichni jsme ji absolvovali bez problémů, i když nikoliv v plné fyzické i duševní síle.

První den byl pro nás studenty dost náročný, protože jsme do centra Londýna dorazili celí rozlámaní a ne plně odpočatí. Nejdříve jsme si prohlédli památky na břehu Temže a poté vyrazili do Churchill War Rooms (bunkr, ze kterého řídil Winston Churchill 2.světovou válku). Celý den jsme se pak procházeli po Westminsteru a byli čím dál unavenější. Proto jsme také večer s obrovskou radostí uvítali náš autobus, který nás dovezl na parkoviště, odkud si nás odvezly naše rodiny.

Během pěti dní jsme tedy poznávali krásy Londýna a jeho okolí – hrady Dover a Walmer, Britské muzeum, Wellingtonův oblouk , Trafalgarské náměstí, Kensingtonský palác, Banqueting House, palác Hampton Court , Přírodovědné muzeum a další.

V sobotu 13.10. jsme se na vrchu u nultého poledníku v Greenwichi naposledy podívali na nám již známé čtvrti Londýna rozkládající se přímo před námi a vydali se na cestu zpět do Čech. Cesta utíkala opravdu rychle a v neděli odpoledne okolo třetí hodiny jsme už všichni stáli před budovou naší školy a vroucně se vítali se svými rodiči.


Terezie Medová, kvinta

Druhý týden v říjnu 2018 se skupina studentů z gymnázia zúčastnila pobytu v Anglii.
Naše výprava začala v pondělí 8. října, kdy jsme se všichni natěšeni vydali vstříc novým zážitkům. Cesta, která trvala téměř 22 hodin, byla náročná. V úterý brzy ráno jsme dorazili do Londýna.
Zde začalo naše poznávání památek. I když jsme byli velmi unavení, tak se tento den vydařil a my jsme měli možnost vidět například Westminster nebo Churchillovy válečné místnosti.

Během následujícího týdne jsme si mohli projít Hampton Court Palace s nádherně upravenou zahradou, město Dover s kamenným hradem, Walmer Castle, Canterbury, Přírodovědné muzeum, Britské muzeum a poté i Kensingtonský palác. Náš poslední den byl zakončen dechberoucím výhledem na Londýn a procházkou po Tower Bridge.

Každý večer jsme se vraceli do našich náhradních anglických rodin, které se o nás celý týden vzorně staraly, a díky nim jsme také poznali, jak vypadá život obyčejných občanů Spojeného království.

V neděli 13.října jsme se pak spokojeni, i když unaveni vrátili domů. Myslím, že každý si tento pobyt opravdu užil a odvezl si zajímavé zážitky.

Karel Duy Le, kvinta

Naše cesta započala v pondělí 8.10.2018 v 11 ráno před naší milovanou školou a vedla přes SRN, Belgii do Francie, z Francie trajektem do Doveru a nakonec hurá do Londýna. Tam jsme přijeli přibližně v 7 hodin ráno celí rozlámaní od téměř 22 hodinové cestě, ale připraveni vyrazit vstříc novým zážitkům. Den jsme zahájili pěší prohlídkou Westminsteru, kde jsme viděli mnoho krásných budov s barvitým povídáním a kvízovými otázkami o nich od našeho pana profesora Daňhela. Následně jsme se rozdělili na 2 skupinky a navštívili jsme Churchil War Rooms, kde jsme se dozvěděli, jak žil sám Churchil a co se dělo za druhé světové války. Po prohlídce jsme zašli na překrásné Trafalgarské náměstí, kde jsme měli krátký rozchod před odjezdem autobusu, který nás dopravil na parkoviště ve čtvrti Bexley na jihovýchodním okraji Londýna, kde si nás vyzvedly naše anglické rodiny.

Ráno vybaveni svačinkami od domácích jsme jeli navštívit Kensington Palace, kde jsme mohli vidět nádherné komnaty a krásy módy lady Diany. Po prohlídce jsme se zajeli na chvíli podívat do úžasně vyzdobeného Banqueting House. Poté jsme se vydali metrem k Bank od England a den ukončili návštěvou Jewel Tower. A pak – podobně jako každý další večer - jsme se zase vrátili autobusem do našich dočasných domovů v Bexley.

Další den nás čekalo venkovské sídlo Jindřicha VII. Hampton Court Palace, kde jsme si užili překrásné zahrady, kuchyně a dobový tenisový kurt. Odpoledne jsme pak strávili v Přírodovědném muzeu.

V pátek byl na programu Dover Castle včetně podzemní nemocnice. Dále následovala návštěva Walmer Castle, kde zemřel vévoda z Welingtonu, a jeho úžasných zahrad. Den jsme zakončili prohlídkou St. Augustin´s Abbey v Canterbury a potom jsme se vydali domů na náš poslední nocleh u rodin a sbalit si.

Poslední den jsme se vydali na pěší prohlídku City of London a nakonec jsme strávili zbytek posledního dne v neuvěřitelně obrovském Britském muzeu. Večer nám jel trajekt a domů jsme se dostali v neděli 14.10. ve 3 odpoledne. Nakonec nám krásné počasí vyšlo na celý týden, a i přes občasné zdržení a plná města jsme si výlet jako třída užili.