Nacházíte se:

Žáci OA získávali zkušenosti

Odborná praxe mi poskytla možnost nahlédnout do provozu úspěšné firmy.

Žáci 3. ročníku oboru obchodní akademie i ekonomické lyceum vykonávají ve třetím ročníku odbornou praxi. Cílem praxe je seznámení žáků s reálnými podnikatelskými subjekty a úřady a získání představy o svém budoucím povolání a o nárocích, které na ně budou kladeny.

Odbornou praxi mohou žáci vykonávat buď v organizacích, které si sami naleznou, nebo jim škola pomůže praxi zajistit. Doba trvání odborné praxe je 14 dní. Během praxe žáci využívají znalosti a dovednosti nabyté při studiu.

Na závěr odborné praxe žáci vypracují zprávu, s jejímž obsahem i rozsahem jsou seznámeni před nástupem na odbornou praxi. Přílohou zprávy je hodnocení zodpovědného pracovníka organizace, která praxi zajistila a záznam o průběhu praxe.

Než jsem na praxi nastoupila, měla jsem určité obavy, co mě čeká. Ale hned první den se ke mně zaměstnanci chovali velice přátelsky, proto jsem se cítila velmi dobře. Po čase jsem zjistila, že práce, která mi byla zadávána, nebyla tak těžká. Každý den jsem měla možnost zkusit něco nového. Během 14 dnů jsem se naučila vystavovat faktury, přijímat zboží na sklad z účetního hlediska, vyřizovat reklamace zboží a zapisovat přijaté faktury. Moje praxe nezahrnovala pouze účetní a ekonomické práce, ale i například kopírování souborů, montáž HDD, pomocí kamery jsme zjišťovali průchodnost komínů, kterými se měly protahovat síťové kabely k internetu. Díky této praxi jsem zjistila, že jsem si do života zvolila správný obor, ve kterém bych chtěla jednou pracovat.
Zkušenost ve firmě MHA, s. r. o. hodnotím velmi pozitivně. Seznámila jsem se s novým prostředím a prací v takovéto organizaci. Spolupracovníci byli nápomocní, kdykoliv jsem potřebovala, a také velmi milí. Měla jsem možnost vyzkoušet si spoustu nových činností, například práci s účetním softwarem, vytváření různých dokumentů, nahlédla jsem i do archivu. Tato praxe byla pro mě velmi přínosná a určitě bych si ji ráda zopakovala. 14 dní uteklo opravdu rychle a hlavně příjemně. Nezbývá nic jiného, než tuto praxi doporučit i ostatním studentům.
Odborná praxe byla pro mne obrovskou zkušeností. Nejenže jsem se dozvěděla spoustu zajímavých informací, ale také jsem zjistila, jaké to je opravdu celý den pracovat v kanceláři s hromadou papírů. Každý den jsem se na praxi těšila, protože tam všichni milí, ochotní a hlavně přátelští. Vždy, když jsem něco potřebovala nebo nevěděla, bez váhání mi pomohli. Dozvěděla jsem se spoustu nových informací o městě a městském úřadě Počátky. Pracovala jsem s počítačem, kopírkou, připravovala písemnosti pro archivaci apod.
Odborná praxe mi poskytla možnost nahlédnout do provozu úspěšné firmy. Většinu času jsem trávila v kanceláři s firemní účetní a s hlavní nákupčí. Všichni na mě byli velice milí, vždy mi vše vysvětlily, jak se co dělá a to ve firmě funguje. Nejvíce jsem uplatnila své znalosti z předmětů písemné elektronické komunikace a účetnictví. Také jsem využívala znalosti českého jazyka, anglického jazyka a ekonomiky. Celkově hodnotím praxi velice kladně. Myslím, že to byla ohromná zkušenost, která se mi do budoucna bude velice hodit. Umím si představit v této firmě pracovat i déle.